HIZLI ERİŞİM

2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı


Gelin tanış olalım,
İşi kolay kılalım.
Sevelim sevilelim,
Dünya kimseye kalmaz.

Yunus Emre 

İlimiz genelinde; “Sevgi” şuurunu ve sevginin bütünleştirici gücünü yaymak ve hâkim kılmak, Türk gelenek ve göreneklerinin yansımalarının en güzel örneklerinden biri olan Afyonkarahisar’da bu gelenekleri gelecek nesillere taşımak, Teknolojiyle büyüyen yeni nesilde sevgi, saygı, yardımlaşma gibi erdemlere yönelik farkındalık oluşturmak, Afyonkarahisar’daki sevgi kültürünün Türkiye’ye örnek rol model olabilmesini sağlamak, Selamlaşmanın toplumumuzda yaygınlaşması ile toplumsal huzurun ve kardeşlik duygularının pekişmesi, komşuluk ilişkileri, akrabalık bağları ve aile bireyleri arasındaki iletişime olumlu yönde katkı sağlamak gayesiyle, Afyonkarahisar Valiliği himayesinde koordine edilen “2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı” projesi faaliyetleri 13.03.2020 tarihi itibariyle başlamış bulunmaktadır.

“Proje Uygulama Takvimi ve Ay Bazlı Temaları” aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:

 

YIL AY KONU
2020 MART SELAMI YAYALIM
2020 NİSAN YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA
2020 MAYIS KOMŞULARLA BULUŞMA TANIŞMA PAYLAŞMA
2020 HAZİRAN NEZAKET VE TEBESSÜM
2020 TEMMUZ SILA-İ RAHİM
2020 AĞUSTOS VATAN VE BAYRAK SEVGİSİ İLE ZAFER AYI
2020 EYLÜL TABİAT SEVGİSİ
2020 EKİM AİLE İÇİ İLETİŞİM
2020 KASIM DOSTLUK VE VEFA
2020 ARALIK ŞÜKÜR VE TEŞEKKÜR
2021 OCAK EŞİTLİK, ADALET VE KUL HAKKI
2021 ŞUBAT EMPATİ

 

Faaliyetleri bir yılı kapsayacak olup; Mart 2020­-Mart 2021 arasında uygulanacak proje kapsamında AFSÜ’de gerçekleştirilen etkinliklere ilişkin bilgiler bu sayfadan paylaşılacaktır.

AFSÜ 2020 Afyonkarahisar Sevgi Yılı Etkinlikleri

 

Selamı Yayalım (Mart 2020 Teması)

Selam ve Selamlaşma

Selam, huzur, barış, güzel dilekler sunma anlamlarına gelir. İnsanların, birbirlerine sağlık, huzur, güven ve barış temennilerinde bulunmasına ise selamlaşma denir.

Selamlaşma şekli, kültürden kültüre, ülkeden ülkeye farklılıklar gösterse de ifade ettiği anlam aynıdır. Selamlaşma; sıcaklık, barış ve saygı ifadeleri içerir. Selam vermek, kabul edişi, saygıyı gösterirken selamdan kaçmak, vermemek, görmezden gelmek kibir, reddediş, aşağılama şeklinde anlamlandırılabilir.

Selam verdiğimiz kimseye: onun için iyi dileklerde bulunduğumuzu, ona güzel duygular beslediğimizi, iyi niyetli olduğumuzu ifade etmiş oluruz. Bu bağlamda selamlaşma sadece bir söz ve beden dilinin ötesinde, karşılıklı bir duygu alışverişidir. Bireyin hem kendine hem de karşısındakine saygı duyduğunun, güvende hissettiğinin ifadesidir.

Selam verene de alana da benzer duyguları yaşatır ve insanın en temel psikolojik ihtiyaçları olan güven, değerlilik ve saygı duygularına hitap eder.

Selamlaşma, insanlar arası sağlıklı iletişimin başlangıcı ve anahtarı olarak düşünülebilir.

AFSÜ Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Üzer

Selamlaşmanın Önemi

Covid-19 Salgını sebebiyle öğrenimlerini uzaktan sürdüren AFSÜ Genç Yeşilay Topluluğu üyesi öğrencilerimizin selamlaşmanın önemini anlattığı videosu:

Yardımlaşma ve Dayanışma (Nisan 2020 Teması)

AFSÜ Genç Kızılay Topluluğu üyesi öğrencilerimizin Covid-19 Salgını sürecinde Afyonkarahisar’da gerçekleştirdiği yardımlaşma ve dayanışma etkinliklerini gösteren video:

Komşularla Konuşma Tanışma Paylaşma (Mayıs 2020 Teması)

 

 

Sıla-i Rahim (Temmuz 2020 Teması)

Sıla-i Rahim’in Anlamı ve Önemi

“Sıla-i rahim yapan, akrabasından gördüğü iyiliğe karşılık veren değil, akrabası kendisiyle ilişkiyi kestiğinde bile ona iyilik yapandır.” (Buhârî, Edeb, 15)

 

Sıla, bir kimse için doğup büyüdüğü ve özlediği yerdir. Rahim ise akrabalık, hısımlık, yakınlık, kuvvet gibi kelimelerle dile getirilen insani yakınlığı ifade eder. Sıla-i rahim: akrabayı ziyaret etmek ve onlarla görüşmek ve haberleşmek; ilişkiyi devam ettirmek ve akrabaların kusurlarını affetmektir.

İnsan yalnız başına değil, toplumda yaşamaya elverişli olarak yaratılmıştır. Akıl ve ruh sağlığı yerinde hiç kimse etrafında ailesi, çocukları, akrabaları ve dostları olmadan yaşamaya uzun süre tahammül edemez.

Allah insanları birbirlerine karşı merhamet ve sevgiyle donatmıştır. Kadın-erkek arasındaki sevgi ve merhamet ilişkisi nasıl kuvvetli bir bağ ise akrabalar arasındaki bağ da öyle kuvvetli bir ihtiyaçtır. Peygamberimiz şöyle buyurmuştur: “Allah buyurdu ki: Ben Rahmân’ım, akrabalığı, rahimi ben yarattım ve ismim olan Rahmân’dan ona isim verdim. Kim akrabaya iyilik ederse, ben de ona iyilik ederim. Kim de ondan ilgiyi keserse, ben de ondan ilgiyi keserim.”[1]

Zaman zaman akrabalar arasında tatsızlıklar ve sürtüşmeler yaşanabilmektedir. İnsanın zayıf, aceleci ve bencil olması imtihanının bir parçasıdır. Bunun içindir ki dinimiz “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasını görüp gözetsin.”[2] buyruğuyla akraba bağlarını korumayı iman ile ilişkilendirmiştir. Bu sıkı ilişki, akrabalara karşı ilginin ne denli önemli olduğunun kanıtıdır. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: “Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse misafirine ikram etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse akrabasına iyilik etsin. Allah’a ve ahiret gününe iman eden kimse ya faydalı söz söylesin veya sussun!”[3]

Akrabalarımıza karşı merhamet ve ilgi gösterme; onları arayıp sorma ve ziyaret etme anlamlarına gelen sıla-ı rahim, insanın yaradılışına uygun bir davranış şeklidir. Unutulmamalıdır ki merhamet merhameti, iyilik iyiliği doğurur. Bu yönüyle sıla-i rahim toplumsal hayata renk ve canlılık kazandırır. Ama bu aynı zamanda sabır, af ve süreklilik ister.

Akrabaların mümkün oldukça ziyaret edilmesi, zaman zaman aranıp hâl ve hatırlarının sorulması, maddi ve manevi sorunlarının giderilmeye çalışılması üzerimizdeki bir sorumluluk ve bir ibadettir. Böylece hem çocuklarımıza iyi örnek oluruz hem toplumsal hayatı zenginleştirmiş oluruz hem de sevap kazanmış oluruz.

[1] Tirmizî, Sünen, 7/137, H. No: 1830 (Mektebetu Şamile)
[2] Buhârî, Sahih, 19/105, H. No: 5673 (Mektebetu Şamile)
[3] Buhârî, Sahih, 18/437, H. No: 5559 (Mektebetu Şamile)

Vatan ve Bayrak Sevgisi ile Zafer Ayı (Ağustos 2020 Teması)