HIZLI ERİŞİM

2020 Erişilebilirlik Yılı Hakkında


Tüm kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak erişilebilirlik çalışmalarının planlı, programlı ve standartlara uygun bir şekilde yürütülmesi, uygulamalara hız verilmesi, bu alanda fiziksel, dijital ve zihinsel dönüşümün sağlanması ve erişilebilirlik kültürünün oluşturulması için 2020, “Erişilebilirlik Yılı” ilan edilmiştir.

​Erişebilirlik, engelliler ve yaşlılar başta olmak üzere herkesin toplumsal yaşama eşit ve etkin olarak katılabilmesi için ön koşuldur. 7 Temmuz 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanunun 7 inci, geçici 3 üncü maddelerinde kamu kullanımına açık binalar, açık alanlar ve ulaşım hizmetlerinde ve araçlarında erişilebilirliğin sağlanmasına yönelik amir hükümler yer almaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 2020/1 sayılı “2020 Erişilebilirlik Yılı Duyurusu Hakkında Genelge” https://ailevecalisma.gov.tr/media/35649/genelge-2020-1.pdf adresinden incelenebilir.

AFSÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı


Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2020
Skip to content