HIZLI ERİŞİM

2021-DUS Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adayların Dikkatine


2021- DUS sonuçlarına göre Üniversitemize yerleşen adayların, aşağıda gösterilen belgeleri 14 Mart 2022  pazartesi günü saat 17:00’a kadar  şahsen  Rektörlük Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri  gerekmektedir.

Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli başvurular kabul edilmeyecektir. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

İlgililere önemle duyurulur.

REKTÖRLÜK

Adaylardan İstenilen Belgeler

1-Dilekçe İçin Tıklayınız.

2- DUS Sonuç ve Yerleştirme Belgesi,

3-  Mezuniyet belgesinin aslı veya noter tasdikli örneği “Aslı gösterilmek kaydıyla Kurumumuzca da tasdik edilecek sureti kabul edilecektir.”

4- Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet sisteminden alınabilir.)

5- Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi, (terhis belgesi fotokopisi veya son üç ay içerisinde alınmış tecil belgesi, e-Devlet sisteminden alınabilir.)

6- Fotoğraf, (2 Adet)

7- “Personel Bilgi Formu için tıklayınız” ve “Mal Bildirim Formu için tıklayınız

8- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

09- Son 6 ay içinde alınmış akli melekelerinin (akıl ve ruh sağlığının) yerinde olduğunu bildirir psikiyatri uzman hekiminden alınacak tek hekim raporu (kamu kurumlarında halen kadrolu çalışıp nakil yolu ile gelecekler için bu belge istenmemektedir. )

10- Hizmet Belgesi, (zorunlu belge değildir – daha önce bir kamu kurumunda çalışıp istifa eden/ayrılanlar içindir.)

11- Yabancı Dil Belgesi, (zorunlu belge değildir – Dil Tazminatı almak isteyen ve e-YDS, YDS veya KPDS den 70 ve üzeri puan alan adaylar için – belgelerde Sonuç Belge Kodu olmalıdır. )

12- Varsa ortaöğretim sırasında hazırlık sınıfında okunduğuna dair belge (zorunlu belge değildir.)

Yabancı Uyruklu Adaylardan İstenilen Belgeler

1- Dilekçe için tıklayınız,

2- DUS Kazandı Belgesi,

3- Mezuniyet Belgeleri ve YÖK’ten alınmış denklik belgeleri, (Asılları başvuru sırasında gösterilmesi şartıyla Üniversitemizde de onay yapılabilir.)

4- Adli Sicil Belgesi,

5- Fotoğraf, (2 Adet)

6- “Personel Bilgi Formu için tıklayınız” ve “Mal Bildirim Formu için tıklayınız

7- Kimlik Belgesi Fotokopisi,

8- Son 6 ay içinde alınmış akli melekelerinin (akıl ve ruh sağlığının) yerinde olduğunu bildirir psikiyatri uzman hekiminden alınacak tek hekim raporu (kamu kurumlarında halen kadrolu çalışıp nakil yolu ile gelecekler için bu belge istenmemektedir. )

9-  Mesleki konuları izleyebilecek derecede Türkçe bildiklerini ölçmek amacıyla Diş Hekimliğinde Uzmanlık Kurulunun belirleyeceği bir kuruluş tarafından yapılan Türkçe Dil Bilgisi sınavında başarılı olduklarına dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği, (Uzmanlık eğitimine başladıkları tarihten itibaren en geç bir yıl içerisinde sunmak zorundadır. Aksi takdirde bu kişilerin uzmanlık öğrenciliği ile ilişikleri kesilir. Türkiye’deki Diş Hekimliği Fakültelerinin Türkçe bölümlerinden mezun olanlarda, Türkçe dil bilgisi başarı belgesi aranmaz.)

10-Türkiye’de ikametlerine izin verildiğine dair belgenin aslı veya noter tasdikli örneği,

11-Uzmanlık eğitimi süresince kendilerine burs verileceğini veya Türkiye’deki giderlerinin karşılanacağını belirten belge,

Adres: AFSU Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No:3 Afyonkarahisar


Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2022
Skip to content