HIZLI ERİŞİM

25.04.2021 Tarihli Resmî Gazete’de Yayımlanan Öğretim Görevlisi Alımı İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları


Üniversitemizin 25.04.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanındaki birimlerine;  09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca lisans not ortalamaları, ALES puanına göre ön değerlendirmeye tabi tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.

Ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız

Giriş sınavları 24.05.2021’de saat 13:00’da Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Amfi 1 ve 2’de yapılacaktır.

AFSÜ Personel Daire Başkanlığı


Eklenme Tarihi: 18 Mayıs 2021
Skip to content