HIZLI ERİŞİM

30.12.2019 Tarihli Öğretim Görevlisi İlanı Ön Değerlendirme Sonuçları


Üniversitemizin 30.12.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanındaki birimlerine;  09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı  Resmi  Gazetede yayımlanan  “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde yapılan başvurular anılan yönetmeliğin 10. maddesi uyarınca lisans not ortalamaları, ALES puanları, yabancı dil puanı ve ilan edilen kadro derecesine atanabilme şartlarına göre ön değerlendirmeye tâbi tutulmuş olup aşağıdaki şekilde sonuçlandırılmıştır.

Ön değerlendirme sonuçları için tıklayınız.

AFSÜ Personel Daire Başkanlığı

Giriş Sınavları     

Tarihi     : 21.01.2020

1 Numaralı İlan

Sınav Yeri : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü 3 Nolu Salon

Sınav Saati : 14:00

2 Numaralı İlan

Sınav Yeri : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2 Nolu Salon

Sınav Saati : 14:00

3 Numaralı İlan

Sınav Yeri : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon 2 Nolu Salon

Sınav Saati : 14:00

4 Numaralı İlan

Sınav Yeri : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Anfileri 1 Nolu Öğrenci Anfisi

Sınav Saati : 14:00

5, 6, 7 Numaralı İlanlar

Sınav Yeri : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2 Nolu Salon

Sınav Saati : 10:00

8 Numaralı İlan

Sınav Yeri : Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü 2 Nolu Salon

Sınav Saati : 14:00


Eklenme Tarihi: 16 Ocak 2020
Skip to content