HIZLI ERİŞİM

30.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Alım İlanı


Üniversitemizin 30.12.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ilanındaki birimlerine; 10/07/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.

30.12.2020 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlan Metni için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR:

 • Adayların başvuru yaptıkları ilandaki kadro derecelerine atanma şartlarını taşımak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET:

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 • Öğr_Elemanı_Başvuru_Formu‘nun çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır,
 • Özgeçmiş,
 • İki adet vesikalık fotoğraf.
 • Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript Fotokopisi,
 • Yüksek Lisans / Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,
 • Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
 • Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 • ALES Sonuç Belgesi,
 • Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge,
 • Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir),
 • Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
 • Adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (E-Devlet üzerinden alınacak),

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3  AFYONKARAHİSAR adresine ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları https://www.afsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU YERİ : 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3  AFYONKARAHİSAR

Üniversitemiz irtibat numarası : 0 272 246 33 35

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ :

İlk Başvuru Tarihi 30.12.2020
Son Başvuru Tarihi 13.01.2021
Ön Değerlendirme İlan Tarihi 20.01.2021
Sınav Giriş Tarihi 27.01.2021
Sonuç Açıklama Tarihi 03.02.2021

Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2020
Skip to content