HIZLI ERİŞİM

4/D Sürekli İşçi (40 Kişilik) 1. Yedek Aday Listeleri


30.12.2020 Tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan üniversitemiz ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi başvurusu yapanlardan, noter huzurunda kura ile asıl ve yedek adayın isimlerini kapsayan listeler belirlenmiştir.

Belirlenen listedeki asil adaylardan belgeler istenilmiş olup söz konusu belgeler Üniversitemiz 4D Sürekli İşçi Alım Komisyonunca değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda asil adaylardan ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan ve ilanda belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin başvuruları işleme alınmamıştır. Başvurusu işleme alınmayan adaylara yazılı olarak bildiri yapılmış olup üniversitemiz web sitemizde isimleri ilan edilmiştir.

Üniversitemiz 4D sürekli işçi alım komisyonunca başvurusu işleme alınmayan adayların yerine yedek listeden Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaylar belirlenmiş, listeleri aşağıda yayımlanmıştır.

Yedek listeden atanmaya hak kazanan 4D sürekli işçi listesi için tıklayınız…

İlgili kadroya yedek listeden asıl olarak yerleşen adaylar 12 Şubat 2021 Cuma mesai bitimine kadar aşağıdaki evraklar ile birlikte Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü A Blok Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte aşağıdaki belgeleri getirmeyenler adaylar, hakkından vazgeçmiş sayılıp yerine sırasıyla yedek adaylar çağırılacaktır.

 1. İşçi bilgi formu için tıklayınız
 2. Diploma aslı ve fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
 3. Nüfus cüzdanın aslı ve fotokopileri
 4. Heyet  Raporu (Kamu hastaneleri veya tıp fakültesi bulunan üniversite hastanelerinden)  (Koruma ve güvenlik, hasta bakım teknisyeni kadrosunda görev yapabilir ifadesi yer alması gerekmektedir. ) (Koruma ve güvenlik kadrosuna yerleşenler için vücut kitle endeksini göstermesi gerekmektedir.)
 5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
 6. İkametgah belgesi
 7. Terhis Belgesi (Erkek adaylar için)
 8. Vesikalık Fotoğraf (6 adet)
 9. Feragat dilekçesi için tıklayınız.
 10. Aile durumu bildirimi formu için tıklayınız.
 11. Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için ÖGG ( Özel Güvenlik Görevlisi ) Kimlik fotokopisi

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca adaylara yazılı bildirim yapılmayacaktır.

Tüm adaylara duyurulur.

AFSÜ Personel Daire Başkanlığı


Eklenme Tarihi: 29 Ocak 2021
Skip to content