HIZLI ERİŞİM

4/D Sürekli İşçi (92 Kişilik) 2. Yedek Listeden Atanmaya Hak Kazanıp Başvurusu Komisyonca Reddedilen Aday Listeleri


16.10.2020 Tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanan üniversitemiz ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden sürekli işçi başvurusu yapanlardan, noter huzurunda kura ile asıl ve yedek adayın isimlerini kapsayan listeler belirlenmiştir.

18 Kasım 2020 tarihinde şartları taşımayan veya evraklarını zamanında teslim etmeyen adayların yerine yedekten asil olarak atanmaya hak kazananların yer aldığı 2. yedek liste yayımlanmıştır.

Belirlenen listedeki 2. yedek listeden asil olarak atanmaya hak kazanan adaylardan belgeler istenilmiş olup söz konusu belgeler üniversitemiz 4D Sürekli İşçi Alım Komisyonunca değerlendirilmiştir. Yapılan değerlendirme sonucunda asil adaylardan ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan ve ilanda belirtilen süre içinde belge teslim etmeyenlerin başvuruları işleme alınmamıştır.

Başvurusu işleme alınmayan adaylara yazılı olarak bildiri yapılmış olup isimleri aşağıda belirtilmiştir.

2. Yedek Listeden Başvurusu Reddedilen Adayların Listesi İçin Tıklayınız.

AFSÜ Personel Daire Başkanlığı


Eklenme Tarihi: 30 Kasım 2020
Skip to content