HIZLI ERİŞİM

4/D Sürekli İşçi Kura Çekimi Sonuçları


02.10.2020 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanan üniversitemiz ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden 1511 sürekli işçi başvurusu yapılmıştır.

İŞKUR tarafından Temizlik Görevlisi, Güvenlik Görevlisi ve Bakım Onarım Hizmetleri Teknisyeni mesleklerindeki personellere ilişkin, talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı üniversitemize teslim edilen listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile 15.10.2020 saat 10:00 da Üniversitemiz Tıp Fakültesi Mavi Salonda kura ile boş kadronun 4 (dört) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste aşağıdaki şekilde oluşmuştur.

Bakım Onarım Hizmetleri (Elektrik-Elektronik Teknolojisi Teknisyeni) “Asansör Bakım/Onarım”

Bakım Onarım Hizmetleri (Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Teknisyeni)

Güvenlik Görevlisi (BAYAN – Lise ve Dengi )

Güvenlik Görevlisi (Bayan – Ön Lisans )

Güvenlik Görevlisi (Erkek – Lise ve Dengi )

Güvenlik Görevlisi (Erkek – Ön Lisans )

Temizlik Görevlisi ( Bayan – Lise ve Dengi )

Temizlik Görevlisi ( Erkek – Lise ve Dengi )

 

KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

Kura sonucunda listede asıl olarak yerleşen adayların 19.10.2020 tarihinde aşağıdaki evraklar ile birlikte, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü A Blok Personel Daire Başkanlığa’na başvurmaları gerekmektedir. Belirtilen tarihte aşağıdaki belgeleri getirmeyenler adaylar hakkından vazgeçmiş sayılıp sınava alınmayacaklardır.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

 1. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
 2. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 3. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 5. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
 6. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)
 7. Sertifika veya mesleki yeterlilik belgesi (Sadece sertifika ve mesleki yeterlilik şartı yer alan bakım onarım hizmetleri işçi alımı için) aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.

 

SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ, NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

Evraklarını eksiksiz teslim edip başvuru şartlarını taşıyan adaylara 21.10.2020 tarihinde saat 10:00 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Mavi Salonda sözlü sınav yapılacaktır.

 1. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
 2. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 3. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup, adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir. Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde diplomaları esas alınmak suretiyle mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
 4. İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Üniversitemiz internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

AFSÜ Rektörlük


Eklenme Tarihi: 15 Ekim 2020
Skip to content