HIZLI ERİŞİM

AFSÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğindeki Operasyonlar Çocukların Hayatını Kurtarıyor


Doğuştan kalp rahatsızlığı sebebiyle Afyonkarahisar’dan ve bölgemizden hastanemize gelen çocuk hastaların ameliyatlarının 2019’dan önce yapılamadığı AFSÜ’de, hastalar başka şehirlerdeki hastanelere sevk edilmekteydi. Son iki yıldır AFSÜ’de yetişkin hastalarımızın yanı sıra çocuk hastalarımız için de başarılı operasyonlar gerçekleştiriliyor. Bu ameliyatlar diğer şehirlerden gelen hastalarla birlikte yurtdışından başvuran hastalara da başarılı bir şekilde uygulanıyor.

Kendisi de Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı olan Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş öncülüğünde AFSÜ Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde fiziksel şartlarda, yoğun bakımda ve akademik kadroda yapılan iyileştirmeler sayesinde yetişkinlerin kalp ve damar ameliyatlarında olduğu gibi çocuk hastaların kalp ameliyatları da başarılı bir şekilde uygulanıyor.

Konuya ilişkin bilgi veren AFSÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Necip Becit, çocuk kalp hastalarının tedavisinin birden çok bölümün ekip hâlinde çalışmasını gerektirdiğini söyledi. Hastaların tanısının konulması, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası yoğun bakım ve uzun dönem izleminin ekip çalışmasını zorunlu kıldığını belirten Prof. Dr. Becit, AFSÜ’de yedi senedir mevcut olan “Çocuk Kardiyoloji” ve yeni kurulan “Çocuk Yoğun Bakım Kliniği” ile çocuk hastalarda cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların tedavisinin yapıldığını kaydetti.

Prof. Dr. Necip Becit şöyle konuştu: “Son dönemde 1000 gramın altındaki yenidoğanlar dâhil olmak üzere birçok ameliyat gerçekleştirildi. Bu operasyonlardan bir kısmı, normalde anne karnında açık olup doğumu takiben kapanması gereken kalpten çıkan iki büyük atardamar arasındaki açıklığın, duktusun kapatılması; göğüsteki ana damar olan aort damarındaki darlık nedeniyle vücut alt yarısına yeterli kanın sağlanamadığı aort koarktasyonu gibi doğumsal kalp hastalıkları idi.

Bu hastaların operasyonları başarılı bir şekilde gerçekleştirildi ve ameliyat sonrasında Kalp ve Damar Cerrahisi ile Pediatri Kliniğinin yakın takibi sayesinde çok kısa sürede hastalar şifa ile taburcu edildi. Ameliyat öncesi ve sonrası takip süresinin 7-10 gün gibi uzun bir süreç gerektirdiği bu ameliyatların Afyonkarahisar’da yapılabiliyor olması, hemşerilerimizin büyük şehirlerde kaybedeceği maddi-manevi kayıplarını belirgin olarak azaltmaktadır.”

 


Eklenme Tarihi: 26 Ocak 2021
Skip to content