HIZLI ERİŞİM

AFSÜ Uluslararası Alanda Büyümeye Devam Ediyor


Üniversitemiz bünyesinde kurulan Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (AFSÜ-UİM), öğrencilerimiz ve çalışanlarımız ile yurt dışındaki üniversitelerin öğrencileri ve çalışanları arasında bir köprü görevi üstleniyor.

Uluslararası araştırma kurumları ve saygın üniversiteler ile işbirlikleri geliştirerek AFSÜ mensuplarına evrensel ölçekte akademik, entelektüel ve kültürel paylaşımlarda bulunma imkânı sağlamak için faaliyet gösteren AFSÜ-UİM, özellikle öğrencilerimize hayata bambaşka açılardan bakmayı öğretecek küresel eğitim fırsatları sunuyor.

AFSÜ-UİM hakkında sorularımıza Erasmus+ Program Kurum Koordinatörü AFSÜ Tıp Fakültesi, Biyofizik Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Yonca Yahşi Çelen cevap verdi.

AFSÜ-UİM’in görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgi verir misiniz?

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ilgili kuruluşu olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), temel olarak AB’nin eğitim ve gençlik programlarını ülke içinde duyurma, bu programlara katılım çalışmalarını koordine etme, program uygulamaları hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapma ve uygulama sözleşmelerini imzalama görevlerini üstlenmiştir.

Koordinatörlüğünü AFSÜ Tıp Fakültesi, Ortopedi Ve Travmatoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Murat Yeşil’in üstlendiği AFSÜ-UİM, Ulusal Ajans tarafından yürütülmekte olan programları ve projeleri üniversitemiz adına organize etmekle yükümlüdür. AFSÜ-UİM bu yükümlülüğünü yerine getirmek üzere bir yandan AB ülkelerindeki yükseköğretim kurumları ile bir yandan da diğer ülkelerdeki eğitim kurumları ile ikili ilişkiler geliştirmektedir.

AFSÜ-UİM tarafından şimdiye kadar yürütülün faaliyetler nelerdir?

Merkezimiz, Erasmus+ ve diğer akademik projelere aktif olarak katılmakta ve üniversitemizin bu programlardan aldığı payı önemli ölçüde artırmayı hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda öğrenci ve personel bazında hareketliliğin sağlanabilmesi amacıyla önce geçici ECHE (Erasmus Charter for Higher Education- Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi) ve sonrasında kalıcı ECHE alındı.

2018 ve 2019 dönemi projelerini başarı ile tamamlayan AFSÜ-UİM öğrenci ve personel hareketliliğini gerçekleştirmek için Ulusal Ajans tarafından verilen hibe desteğini elde ederek 2018 yılında iki öğrenci staj ve iki personel ders alma hareketliliği gerçekleştirdi.

Erasmus+ Programı öğrencilerimize ve çalışanlarımıza yönelik ne tür fırsatlar sunuyor?

1 Ocak 2014 itibarıyla uygulanmaya başlayan; eğitim, gençlik ve spor alanlarında farklı yaş grupları ve farklı hedef kitlelere yönelik destekler içeren çatı program Erasmus+, AB sınırları içinde ve/veya dışında bireylere öğrenme fırsatları sağlamaktadır.

AFSÜ, bu kapsamda ilk etapta Makedonya’daki ve Bulgaristan’daki bazı üniversiteler ile anlaşma imzaladı. Erasmus+ Ana Eylem 1 Bireylerin Öğrenme Hareketliliği – Program Ülkeleri ile Yükseköğretimde Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA103) kapsamında imzalanan bu anlaşmalar sayesinde karşılıklı olarak öğrenci, öğretim üyesi ve idari personel eğitim alma ve ders verme fırsatı elde edildi.

Değişim öğrencisi olanların gerek sosyal, gerekse de profesyonel iş hayatına çok daha donanımlı bir şekilde hazır olmasını; yurtdışındaki seçkin bir üniversitede veya kurumda altı haftaya kadar çalışma fırsatı sağlayarak akademisyenlerimizin ve idari çalışanlarımızın kendilerini geliştirmelerini sağlayan son derece cazip koşullara sahip fırsatlar söz konusu. Bu fırsatlara ilişkin duyuruları ve detaylı açıklamaları http://uim.afsu.edu.tr/ adresinde paylaşıyoruz. AFSÜ-UİM olarak yürüttüğümüz faaliyetler hakkında bilgi almak isteyen bütün öğrencilerimizi ve çalışanlarımızı ise bizimle doğrudan irtibat kurmaya davet ediyoruz.


Eklenme Tarihi: 01 Kasım 2019
Skip to content