HIZLI ERİŞİM

AFSÜ’lü Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Bilimsel Sunumları Ödüllendirildi


AFSÜ Tıp Fakültesi 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı sunumlardan en başarılı olanlarına ödülleri, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Becit, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Tolga Ertekin ve Doç. Dr. Çiğdem Özer Gökaslan ile fakülte öğrenci ve öğretim üyelerinin katıldığı tören ile verildi. Törende geçtiğimiz yıl genç yaşta vefat eden AFSÜ Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Fahri Adalı adına da bir özel ödül verildi.

Tıp Fakültesinin 226 kişiden oluşan 3. sınıf öğrencileri, 2021-2022 Akademik Yılı Proje Uygulama Çalışması dersi kapsamında danışman öğretim üyeleri rehberliğinde 45 gruba ayrılarak çeşitli konu başlıklarında sunumlar hazırladı. Öğrenciler sunumlarını; Prof. Dr. İsmet Doğan, Prof. Dr. İbrahim Keleş, Doç. Dr. Gülhan Gürel, Doç. Dr. Halit Buğra Koca, Dr. Öğr. Üyesi Serhat Yıldızhan ve Dr. Öğr. Üyesi Uğur Kayhan’dan oluşan değerlendirme jürisi önünde sundu.

Ödüllendirilen sunumlar ve sunumları hazırlayan ekipler şöyle:

Sözel Bildiri Sunumu
Birinci: “Metastatik Akciğer Kanserinde Beyin Metastazının, Beyin Lobları Açısından Prognostik Önemi”
Öğrenciler: Zeliha Kaplan, Şevval Topal, Tuğçe Özkan, Merve Ateş, Ahmet Umutlu
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Düriye Öztürk

İkinci: “Farklı Konfigürasyonlarda Kischner Teli ile Tespit Edilen Humerus Suprakondiler Kırıklarının Mekanik Stabilitesinin Karşılaştırılması”
Öğrenciler: Gizem Özbay, Zührenur Bilbey, Esra Yıldız, Hakan Ünlü, Berçem Reşitoğlu
Danışman: Doç. Dr. Mehmet Nuri Konya

Üçüncü: “AFSÜ Öğrencilerinde Covid-19 Aşısı Hakkında Bilgi, Tutum ve Tereddütlerinin Değerlendirilmesi”
Öğrenciler: Şerife Eda Gövercin, Beyza Nur Seval, Artun Tosun, Kağan Baturhan Yüce, Beyza Gür
Danışman: Prof. Dr. Nurhan Doğan

Poster Sunumu
Birinci: “Çocuklarda Abdominal Aorta ve Iliak Arter Çapları Normal Referans Aralığının BT ile Belirlenmesi, Yaşa ve Cinsiyete Göre Dağılımı”
Öğrenciler: Sümeyra Erkan, Didem Altındağ, Ömer Faruk Özdemir, Sadık Karaduman, İrem Zeynep Özben
Danışman: Doç. Dr. Esra Özgül

İkinci: “Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Patojenler ve Antibiyotik Direnç Profillerinin Değerlendirilmesi”
Öğrenciler: Pınar Çimke, Furkan Utku Altınkaya, Gülnihal Mercantaş, Hacer Altunkara, Gülce Şen
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Melahat Gürgüz

Üçüncü: “Covid-19 Nedeniyle Akciğer Tutulumu Olan Vakalarda Endotelial Disfonksiyon Araştırılması”
Öğrenciler: İrem Nur Adakçı, Berkay Avcı, Mervenur Çiçek, İsmihan Büşra Çiçek, Enes Aslankeser
Danışman: Doç. Dr. Ayhan Vurmaz

En İyi İşbirliği Yapılan Proje: “Antriyal Fibrilasyon ile İnflamasyon Parametrelerinin İlişkisi”
Öğrenciler: Fatih Onur Cerit, Ezgi Mutlu, Gülsüm Erdoğan, Osman Burak Sevim, Songül Uzun
Danışman: “Dr. Öğr. Üyesi Özden Kutlay”

Doç. Dr. Fahri Adalı Özel Ödülü: “Planlı Periton Diyaliz Başlanan Hastalarda Trombosit İndekslerinin Erken Mekanik Komplikasyonlara Etkisi”
Öğrenciler: Mariya Beren Pelipenko, Ali Yüzbaşı, Khavar Gulubaylı, Shamıl Khasanov, Haden Tabşo
Danışman: Dr. Öğr. Üyesi Sinan Kazan


Eklenme Tarihi: 15 Mart 2022
Skip to content