HIZLI ERİŞİM

Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı Taşpınar Dergisi Makale Çağrısı


Afyonkarahisar Belediyesi yayın organlarından olan Taşpınar dergisi; Hz. Mevlânâ Celâleddîn–i Rûmî ’nin 750.Vuslat Yıl Dönümü (Şeb­i Arûs) olması ve Ülkemizin güzide şehirlerinden olan Afyonkarahisarımızın, Konya’dan sonra kurulan ikinci Mevlevîhane (Âsitâne) özelliği taşıması ve aynı zamanda da kurucusu olan, Hz. Mevlânâ’nın torunu olmakla birlikte, Dünya üzerinde birçok Mevlevîhane’nin kuruculuğu yapmış Sultan Dîvânî Mehmet Semâî Çelebi’nin şehrimizde bulunması hasebiyle, 2023 yılında “Mevlevîlik” teması altında özel bir sayı çıkartılarak okurlar ile buluşturulması planlanmaktadır. Dergide yayınlanacak olan yazıların %50’si akademik çalışma ve %50’si deneme, makale, söyleşi, şiir vb. türlerinde olacak ve kabul şartı Yayın Kurulu’nun onayı ile sağlanacaktır.

Başvuru; sadece Araştırma ve Öğretim görevlileri ile sınırlı kalmayıp, doktora ve yüksek lisans öğrencileri de başvuruda bulunabilecek ve yazarlara “Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşleme Ücretleri Hakkında Yönetmelik” gereği telif ücreti ödenecektir. Başvuruda bulunmak isteyen kişilerin “ Özet veya konu” bildiren ön yazılarını 01.03.2023 Çarşamba saat 17:30’a kadar “bilgi@taspinardergisi.org” adresine mail göndermek suretiyle başvuruda bulunabilirler.


Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2023