HIZLI ERİŞİM

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden Bir İlk Daha: Kalp Merkezimiz Tescillendi


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından yapılan başvuru ile T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Tıp fakültesi Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dallarında yapılan değerlendirme sonucunda, 09/11/2020 itibariyle “AFSÜ Tıp Fakültesi Kalp Merkezi”nin kuruluşu onaylanmış ve tescil edilmiştir. Afyonkarahisar ilimize kazandırılan bu Kalp Merkezinde her yaştaki kalp ve damar hastalarının tanı ve tedavisi 7 gün 24 saat kesintisiz olarak yapılabilmektedir.

Merkezimiz 1 adet 7 yataklı üçüncü basamak kalp damar cerrahisi yoğun bakım, 1 adet 6 yataklı ikinci basamak koroner yoğun bakım ünitesi ve 40 yatak kapasiteli klinikleri ile sağlık hizmet sunumunu gerçekleştirmektedir. Ayrıca 1 adet 7 yataklı üçüncü basamak çocuk yoğun bakım, 28 yataklı yenidoğan yoğun bakım ünitelerimiz ve pediatrik kardiyoloji birimimiz ile çocuk hastalarımızın da tanı takip ve tedavileri gerçekleştirilmektedir. Merkezimizde 2 adet ameliyathane salonu, 1 adet Koroner Anjiyografi, 4 adet Ekokardiyografi, 2 adet Eforlu EKG ve bu alanda gerekli diğer cihazlar bulunmaktadır. Bunun yanında cihaz parkımızı zenginleştirmek amacıyla üst düzey yeni bir anjiyografi cihazı da satın alınmıştır. Kurulum işlemleri devam etmekte olan yeni anjiyografi cihazının kısa süre içinde devreye girmesi beklenmektedir. Uygun fiziki alt yapı ve cihaz parkımızla birlikte Merkezimizde 3 profesör, 5 doçent ve 5 doktor öğretim üyesi ile hasta memnuniyeti ön planda tutularak görev yapılmaktadır.

Merkezimizde, kalp hastalıklarının tanısı ve tedavisine yönelik koroner anjiyografi ve koroner PTCA (balon), koroner stent ve kalp pili yerleştirilmesi gibi girişimsel işlemler ve EKG, Efor testi, Ekokardiyografi, Holter, ambulatuar kan basıncı, Tilt testi, Pacemaker kontrolü gibi birçok girişimsel olmayan işlem rutin olarak yapılmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarının cerrahi tedavisine yönelik, koroner by-pass ameliyatı, kalp kapağı tamir ve değişim ameliyatları, yenidoğan, çocukluk veya erişkinlik dönemi doğumsal kalp hastalıklarının cerrahi tedavisi, aort anevrizması cerrahi ve endovasküler tedavisi, bacak atardamar veya toplardamar tıkanıklıkları veya yetmezliklerinin cerrahi ve endovasküler tedavisi, diyaliz hastaları için damar erişim (fistül-kateter) işlemleri, kemoterapi amacıyla port takılması ve varisler gibi geniş yelpazedeki hastalıkların tedavisi yapılmaktadır.

AFSÜ Tıp Fakültesi Dekanı ve Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Dr. Necip Becit, Afyonkarahisar’a kazandırılan bu kalp merkezi ile ilimizde ve bölgemizde sağlık alanında ihtiyaç duyulan boşluğu doldurmuş olmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirterek, merkezin açılmasında katkıda bulunan başta AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş olmak üzere  herkese teşekkür ettiğini belirtti.


Eklenme Tarihi: 26 Kasım 2020
Skip to content