HIZLI ERİŞİM

Akademik Teşvik Ödeneği Başvuru Takvimi ve Süreç Yönetim Sistemi (ATÖSİS)


2021 yılı Akademik Teşvik Ödeneği başvuru, değerlendirme, itiraz ve sonuçlandırma iş ve işlemlerinin üniversitemiz tarafından tedarik edilen “Akademik Teşvik Ödeneği Süreç Yönetim Sistemi” (ATÖSİS) üzerinden yürütülmesine karar verilmiştir. Kurulumu tamamlanmış olan ilgili program 12.01.2021 itibariyle aktif kullanıma açılacaktır. Başvurular atosis.afsu.edu.tr adresinden gerçekleştirilecek olup mevcut kurumsal kullanıcı adı (kurumsal e-posta ve EBYS girişlerinde de kullanılan kullanıcı adı) ve parolası ile giriş yapılacaktır.
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonuna başvurular 12-18 Ocak 2021
Birim Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonunun
değerlendirmeleri tamamlaması ve Bölüm Akademik Teşvik İnceleme
Komisyonuna iletmesi için son gün.
20 Ocak 2021
Bölüm Akademik Teşvik İnceleme Komisyonlarının değerlendirmelerini  tamamlaması ve Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonuna iletilmesi için son gün. 25 Ocak 2021
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunda kararın  verilmesi ve sonuçların duyurulması. 01 Şubat 2021
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonu kararlarına  itiraz için son gün. 08 Şubat 2021
Akademik Teşvik Düzenleme, Denetleme ve İtiraz Komisyonunun itirazları  karara bağlaması ve alınan kararların ilanı için son gün nihai kararın verilmesi ve sonuçların duyurulması 10 Şubat 2021

AFSÜ Strateji Daire Başkanlığı

Eklenme Tarihi: 11 Ocak 2021