HIZLI ERİŞİM

Akademisyenlerimizin Projesi TÜSEB Proje Destek Programına Kabul Edildi


AFSÜ Eczacılık Fakültesi Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü Biyokimya Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Serap Şahin Bölükbaşı’nın, aynı fakültemizin Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ozan Kılıçkaya ile yürüteceği proje, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) A Grubu Acil Ar-Ge Proje Destek Programına kabul edildi.

Doç. Dr. Bölükbaşı’nın “AS1411 Nükleolin Hedefli DNA Aptamerinin U-87 Glioblastoma Hücreleri Lipid Profili Üzerine Etkisinin Hedeflenmemiş Lipidomik Analiz ile Araştırılması” başlıklı 12 ay içinde tamamlanması planlanan projesi, TÜSEB A Grubu Acil Ar-Ge Proje Destek Programı kapsamında 100 bin TL bütçe desteği aldı.

Doç. Dr. Bölükbaşı, çalışmanın amacının, nükleik asit tabanlı yeni nesil tedavilerden biri olan AS1411 DNA aptamerinin beyin kanser türlerinden glioblastoma (U-87) hücreleri üzerine etkisinin belirlenerek, AS1411 aptamerinin glioblastoma hücreleriyle etkileşimine bağlı olarak yeni lipid biyobelirteçlerin geliştirilmesi ve lipid hedefli yeni tedavi olanaklarının araştırılması olduğunu söyledi.


Eklenme Tarihi: 30 Mart 2023