HIZLI ERİŞİM

Akademisyenlerimizin Diyabet Tedavisinde İnsüline Bağımlılığı Azaltacak İlaç Projesi Patentlendi


Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi akademisyenlerinin, üniversitemizin vizyonuna uygun yürüttüğü ilaç olma potansiyeline sahip çalışmalar, meyvesini veriyor. Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO Öğr. Gör. Dr. Merve Şen’in TÜBİTAK destekli yüksek lisans tez projesinden üretilen proje, Türkiye Patent ve Marka Kurumundan bilimsel buluş patenti aldı. Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş, diyabet tedavisinde insüline bağımlılığı azaltacak ilaç projesi ile bilimsel buluş patenti alan ekipte yer alan akademisyenlerimize teşekkür belgesi verdi.

Öğr. Gör. Şen’in AFSÜ Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümünde tamamladığı “Epstein Barr Virüs Rekombinant Proteinleri EBNA1 ve LMP1’in INS1-E (832/13) Beta Hücre Kültüründe Endoplasmik Retikulum (ER) Stres Markırları, Apoptoz ve Hücre Proliferasyonu Üzerine Etkisi” başlıklı yüksek lisans tez projesi, patentlendi. Tez danışmanı, Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Altındiş’in yürütücüsü olduğu projenin ekibinde, AFSÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefa Çelik ve Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Serkan Şen de yer aldı.

Proje ekibi, Prof. Dr. Sefa Çelik tarafından ABD’deki Duke Üniversitesinden temin edilen klonal insülin sentez eden INS1-E pankreatik beta hücre kültürü üzerinde bilimsel araştırmalar yaptı. Proje kapsamında çalışılan viral proteinlerin ilgili hücre hattında klonal insülin sekresyonu üzerine olumlu katkılarının olduğu tespit edildi. İlgili projenin sonuçları uluslararası kongrede sözlü bildiri olarak sunulup 2018 yılında en iyi sözlü bildiri ödülü ile de ödüllendirildi. Ardından uluslararası bir dergide tam metin makale olarak basıldı.

Öğr. Gör. Merve Şen’in TÜBİTAK tarafından desteklenen yüksek lisans tez projesi tamamlandıktan sonra Türkiye Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunuldu. İlgili başvuru “Buluş, insüline bağımlılığı azaltacak niteliğe sahip, farklı şekillerde de kullanılarak, insülin sekresyonuna pozitif katkı sağlayan, antidiyabetik tedavilerde kullanılacak viroterapötik ajan geliştirebilme ile ilgilidir.” şeklinde tanımlanarak yedi yıl süre ile korunmak üzere bilimsel buluş patenti olarak kabul edildi.

Öğr. Gör. Şen; buluş patenti kapsamında koruma altına alınan verilerin sadece hücre kültürü çalışmalarından elde edilmiş veriler olduğunu, bu sonuçların hayvan deneyleri ve faz çalışmaları ile desteklenmeye muhtaç olduğunu vurgulayıp bilimsel çalışmalarda disiplinlerarası yaklaşımların önemine dikkat çekti.

Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Covid-19 salgını önlemleri dolayısıyla bir araya gelinemeyen araştırmanın yürütücüsü Prof. Dr. Mustafa Altındiş başta olmak üzere projede emeği geçen bilim insanlarını tebrik ederek, bu tür araştırmaların ülkemiz adına gurur verici olduğunu söyledi. Prof. Dr. Okumuş, AFSÜ’nün güçlü akademik kadrosunun etkili çalışmalarla bilimsel katkılarının artarak devam edeceğini dile getirdi.


Eklenme Tarihi: 30 Haziran 2020