HIZLI ERİŞİM

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi I. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı


Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviribilim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 04-05 Mayıs 2023 tarihleri arasında ana teması “Çeviri ve Yazın” olarak belirlenen “I. Ulusal Çeviribilim Öğrenci Çalıştayı” düzenlenecektir. Çalıştay ile ilgili bilgiler https://hacibayram.edu.tr/ceviribilim/ceviri-calistayi adresinde yer almaktadır.


Eklenme Tarihi: 20 Ocak 2023