HIZLI ERİŞİM

Anket: Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Teknoloji ve Nikotin Bağımlılık Düzeyleri ve Sosyodemografik Verilerle İlişkisi


Bu bilimsel araştırmanın amacı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi öğrencilerinde teknoloji ve nikotin bağımlılık düzeyinin belirlenmesi ve sosyodemografik verilerle ilişkilerinin araştırılmasıdır.

Bu çalışmaya katıldığınızda; sosyodemografik veri formu ve yaklaşık 10 dakikada doldurulabilen 5 ayrı ölçeği doldurmanız istenecektir. Bilimsel Araştırma Projesi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ), Tıp Fakültesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ahmet Üzer tarafından yürütülmekte olup, araştırma protokolü AFSÜ Klinik Araştırmalar Etik Kurulu tarafından onaylanmış, AFSÜ Tıp Fakültesi Dekanlık makamı tarafından üniversite öğrencilerinde yapılmasına izin verilmiştir.

Araştırma, AFSÜ öğrencilerinden katılmayı kabul eden gönüllü öğrencilerle yapılacaktır. Bu çalışmaya katılmayı kabul ettiğinizde; demografik veri formu ve yaklaşık 10-15 dakikada doldurulabilen 5 ayrı ölçeği doldurmanız istenecektir.

Bu çalışmaya dahil edilebilmeniz için AFSÜ öğrencisi olmanız yeterlidir. Çalışmaya katılımınız halinde öngörülen herhangi bir risk ya da rahatsızlık bulunmamaktadır. Bu çalışmaya katıldığınız için size hiçbir ödeme yapılmayacaktır. Araştırmanın sonuçları bilimsel amaçla kullanılacaktır. Etik Kurul, Kurum ve diğer ilgili sağlık otoriteleri orijinal tıbbi kayıtlarınıza doğrudan erişebilir; ancak bu bilgiler gizli tutulacak, kamuoyuna açıklanmayacak, araştırma sonuçlarının yayımlanması halinde dahi kimliğiniz gizli kalacaktır.

Araştırma konusuyla ilgili ve araştırmaya katılmaya devam etme isteğinizi etkileyebilecek yeni bilgiler elde edildiğinde zamanında bilgilendirileceksiniz. Ayrıca çalışma süresi boyunca araştırma hakkında ve kendi haklarınız ile ilgili daha fazla bilgi temin etmek için 0272 444 03 03-41312 numaralı telefondan Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Üzer’e ulaşabilirsiniz.

AFSÜ Bağımlılıkla Mücadele Komisyonu

Ankete Katılmak İçin Tıklayınız


Eklenme Tarihi: 01 Ekim 2020