HIZLI ERİŞİM

Ardahan Üniversitesi JSAT Makale Çağrısı


Yayıncı kuruluşu Ardahan Üniversitesi olan Journal of Studies in Advanced Technologies (JSAT)-İleri Teknolojilerde Çalışmalar Dergisi; bilimsel ve hakemli bir dergi olup disiplinlerarası çalışmaları teşvik eden, Mühendislik ve Fen Bilimlerinin tüm alanlarını kapsayan, çalışma türü olarak özgün araştırma makaleleri, kısa makaleler ve derlemeleri kabul eden, yazım dili için Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki seçenek sunan açık erişimli bir dergidir.

JSAT, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Araştırmacılar çalışmalarını https://dergipark.org.tr/tr/pub/jsat adresinden dergi sistemine yükleyebilmektedir. Dergimizin ilk sayısı 2023 yılının Haziran ayında yayımlanacak olup 1 Ocak 2023 tarihi itibariyle dergi sistemi çalışma yüklemeye ve hakemlik başvurusu almaya açılmıştır.


Eklenme Tarihi: 13 Ocak 2023