HIZLI ERİŞİM

Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO Kalifiye Sağlık Teknikerleri Yetiştiriyor


Sağlığını korumak doğal bir insani ihtiyaçtır. Öte yandan teknolojinin hayatlarımızda kapladığı alanın giderek genişlemesi, sağlık hizmetlerinden beklentileri de farklı bir noktaya taşımıştır. Geçmişte önlenmesi ya da tedavi edilmesi güç olan sağlıkla ilişkili birçok sorun, günümüzde etkili yöntemlerle çözümlenebilir hâle gelmiştir. Sağlık hizmetleri konusunda farklı uygulama alanları doğuran bu durum, bir yandan da sağlık sektöründe yeni ve dinamik istihdam alanlarının açılmasını sağlamıştır.

Mezunlarını “Sağlık Teknikeri” olarak çalışma hayatına hazırlayan Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO, hekimlerin sağ kolu olarak topluma hizmet verecek nitelikli sağlık profesyonelleri yetiştirmektedir.

Dört yarıyıldan oluşan örgün ve ikinci öğretim programımızla öğrencilerimiz teorik ve uygulamalı derslerin yanı sıra genel kültür dersleri de alarak sadece mesleki yetkinliğin yanı sıra üniversite eğitiminin sağladığı zengin bakış açısını da kazanmaktadırlar. Ders programlarının ve içeriklerinin sağlık sektörünün gereksinimleri doğrultusunda şekillendirildiği ve halen 2072 öğrencinin kayıtlı olduğu Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO’nun kadrosunda toplam 32 öğretim elemanı görev yapmakta olup AFSÜ’nün farklı akademik birimlerinin öğretim üyeleri de çeşitli branşlarda eğitimlerimize katkı sağlamaktadır.

Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO’da teorik dersleri deneyimli öğretim kadrosu verirken, öğrenciler uygulamalı derslerini de AFSÜ bünyesinde almaktadırlar. Öğrencilerimizin, eğitim aldıkları alanlarda AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde uygulama yapma, vakaları görme ve inceleme imkânı bularak iş hayatına atılmadan önce deneyim kazanma imkânına kavuşmaktadır.

Faaliyete geçtiği 1999’dan bugüne 4600’e yakın mezunu olan Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO, yaklaşık 2500’i kamu kurumlarında, 1000’i ise özel sağlık kuruluşlarında hizmet veren mezunlarıyla sağlık sektörüne çok sayıda çalışan kazandırmanın gururunu taşımaktadır. Atatürk Sağlık Hizmetleri MYO’daki programlar şunlardır:

Elektronik ve Otomasyon Bölümü Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı

Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/Yaşlı Bakımı Programı

Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü/Fizyoterapi Programı (N.Ö) (İ.Ö)

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Diyaliz Programı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Elektronörofizyoloji Programı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/İlk ve Acil Yardım Programı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Ortopedik Protez ve Ortez Programı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Sağlık Kurumları İşletmeciliği Programı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı (N.Ö) (İ.Ö)

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programı

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü/Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programı (N.Ö) (İ.Ö)

Atatürk Sağlık MYO, sağlık alanında tematik bir üniversite olan AFSÜ’nün hedefleri doğrultusunda, evrensel değerler ışığında öncelikle ülkemizin sağlık gereksinimine cevap verecek donanımlı sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi görev edinmiştir. Meslek Yüksekokulumuz, bu görevi çerçevesinde bilgi toplumunun getirdiği sürekli değişim ve gelişim anlayışı ekseninde, insan haklarına saygılı, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, yenilikçi bireylerin iş hayatına kazandırılmasını sağlamaktadır.

Sağlık sektöründe uluslararası standartlarda hizmet verebilecek kalifiye personel yetiştirmeyi misyon edinen Atatürk Sağlık MYO’nun vizyonu; 21.yüzyıl’da hızla değişen, gelişen, bilimsel ve sosyal koşullara adapte olabilen, yeterli mesleki bilgi ve becerilere sahip, takım çalışmasına ve paylaşıma yatkın, halk sağlığına, çevre sorunlarına ve etik konulara duyarlı, inisiyatif kullanabilen, değişime ve yeniliğe açık, rekabetçi insanlar yetiştiren, alanında öncü bir yükseköğretim kurumu olmaktır.


Eklenme Tarihi: 24 Temmuz 2019
Skip to content