HIZLI ERİŞİM

Atatürk Üniversitesi International Journal Of Pharmata Dergisi


Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından yayımlanan “International Journal of Pharmata” isimli bilimsel derginin 3. cilt 1. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/paharmata adresinde online olarak yayınlanmıştır.


Eklenme Tarihi: 20 Ocak 2023