HIZLI ERİŞİM

Bolvadin Sağlık Hizmetleri MYO Sektöre Nitelikli Tıbbi Sekreterler Kazandıracak


AFSÜ’nün yeni akademik birimlerinden Bolvadin Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu (MYO), “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” (TDS) programına öğrenci alacak. Bünyesinde “Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik” programının yanı sıra “Sağlık Kurumları İşletmeciliği” programı da bulunan Bolvadin Sağlık Hizmetleri MYO, TDS programının ilk öğrencilerini bu yıl kabul edecek.

TDS programını tamamlayarak “Tıbbi Sekreter” unvanı alacak mezunlarımız; hasta verilerini toplayarak bilgiye dönüştüren, arşivleyen ve sonuçları ilgililere rapor edebilen, yazılı ve sözlü iletişim becerisi gelişmiş, analitik düşünebilen, teknik ve teorik yetkinlikleriyle sağlık kurumlarının verimliliğinin artmasına katkı sağlayacak, etik değerlere bağlı nitelikli sağlık çalışanları olarak çalışma hayatına hazır olacak. Bolvadin Sağlık Hizmetleri MYO Müdürü Doç. Dr. Tolga Ertekin, kurumu ve TDS programı hakkında bilgi verdi.

Bolvadin Sağlık Hizmetleri MYO Gerekli Altyapıya Sahip
Bolvadin Sağlık Hizmetleri MYO’da konularında uzman 6 öğretim görevlisi bulunmakta olup gerekli durumlarda AFSÜ’nün diğer fakülte ve yüksekokullarındaki öğretim elemanlarından da destek alınarak öğretimin en verimli şekilde verilmesi sağlanacaktır.

Bolvadin Sağlık Hizmetleri MYO, Afyonkarahisar kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıkta bulunan Bolvadin’de, Konya Yolu üzerindeki Kırkgöz Yerleşkesinde bulunuyor. Derslikleri, spor salonları, yemekhane, kantin, kütüphane ve yeşil alanları ile öğrencilerin sosyal ve kültürel beklentilerini karşılar nitelikteki yerleşke civarında ve Bolvadin’de bulunan kamuya ve özel sektöre ait yurtlar, öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak kapasiteye sahiptir.

Programın Amacı Tıbbi Sekreterler Yetiştirmek
Sağlık alanında üst düzeyde bilgiye sahip, teknolojiyi iyi kullanabilen, kaliteli hizmet sunabilen yardımcı sağlık personeline büyük ihtiyaç duyuluyor. Bolvadin Sağlık Hizmetleri MYO’da öğrencilerini bu ihtiyaç doğrultusunda yetiştirecek TDS programının amacı; sağlık kurumlarında sekretarya, dokümantasyon, kayıt sistemleri gibi süreçleri bilgi çağının gerektirdiği teknolojileri de kullanarak yürüten tıbbi sekreterleri profesyonel hayata kazandırmaktır.

Son yıllarda önemi daha fazla hissedilen sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon konuları ile birlikte sağlık kurumlarının TDS programı mezunlarına artan ihtiyacı, bu alanda çok sayıda iş seçeneği doğmasını sağladı. Bu alanda uzmanlaşan nitelikli personelin sektörde öne çıkmasını etkileyen önemli bir faktör ise tıbbi dokümantasyon ve sekreterlik hizmetlerinin kalifiye profesyonellerce yürütülmesinin hasta memnuniyetini doğrudan etkilemesi nedeniyle sağlık kurumlarının işe alımlarda bu özellikteki personeli tercih etmesidir.

Tıbbi Sekreterlerin Sağlık Sektörünün Farklı Sahalarında Çalışma İmkânı Var
Kamuya ya da özel sektöre ait yataklı/yataksız sağlık kurumlarında, klinik bilgi işlem hizmetlerinde, insan kaynakları birimlerinde, merkezi tıbbi arşiv hizmetlerinde çalışabilen Tıbbi Sekreterler, Sosyal Güvenlik Kurumunun sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, sigorta şirketlerinde, ilaç ve tıbbi cihaz üreten kurumlarda ve sağlık araştırma merkezlerinde de çalışabiliyor.

Tıbbi Sekreterler, hastanın sağlık kuruluşuna gelişinden taburcu oluncaya kadar geçen süreçteki; hastaya ait kayıtları tutan, hastalar ve hekimler arasındaki koordinasyonu sağlayan profesyonellerdir. Güçlü insan ilişkileri kurabilmeyi gerektiren bu meslek, takım çalışmasına yatkın, hasta odaklı, etik değerler ve hasta hakları bilgisi ve bilincine sahip olmayı da gerektirir. Tıbbi Sekreterlerin mesleki terminolojiye ve doküman yönetimi sistemine hâkim, planlama ve organizasyon yeteneği gelişmiş, temel bilgisayar kullanımı bilgisi ile birlikte, çalışma sahasının gerektirdiği yazılımları ve donanımları da kullanabilen sağlık elemanları olması şarttır.

Bolvadin Sağlık Hizmetleri MYO’nun TDS Programı, başta Afyonkarahisar ve bölgemiz olmak üzere Türkiye genelinde bu alanda yetişmiş personel ihtiyacının giderilmesiyle birlikte sağlık kurumlarının verimliliğinin artması ile toplumun daha kaliteli sağlık hizmeti almasına da katkıda bulunacaktır. AFSÜ öğrencisi olarak kendilerini geliştirmeyi, öğrenim seviyelerini yükselterek geçerli bir meslek edinmeyi hedefleyen bireyler için değerli bir seçenek sunan Bolvadin Sağlık Hizmetleri MYO’nun TDS programı, daha fazla bilinçli çalışanın sağlık sektöründe kariyer yapmasına da aracılık edecektir.


Eklenme Tarihi: 05 Ağustos 2019
Skip to content