HIZLI ERİŞİM

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi “Management and Political Sciences Review” Dergisi


Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanmakta olan “Management and Political Sciences Review” adlı uluslararası indeksli (CrossRef, Asos İndex, İndex Copernicus, Infobase Index) ve hakemli derginin 2023 yılı Haziran ayı sayısı (Cilt 5:Sayı 1) için makale kabul süreci devam etmektedir. Bu sayı için makaleler Dergipark sistemi üzerinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mpsr) gönderilebilmektedir.

 


Eklenme Tarihi: 01 Mart 2023