HIZLI ERİŞİM

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dergi Duyurusu


“Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi” (ÇAKÜTAD) / “Çankırı Karatekin University Journal of Turcology Studies,” (ÇAKUJTS) Türklük Bilimi ile ilgili edebî, tarihî, sosyal, kültürel, ekonomik, teknolojik vb. alanlarda özgün ve telif çalışmaları kapsayan uluslararası hakemli ve süreli bir elektronik dergidir. Bu manada dergimiz, mezkûr konularda kaleme alınan araştırma, inceleme, derleme, fikir yazısı, tanıtım, söyleşi, haber, bibliyografya, metin neşri ve çeviri gibi yayınları kabul etmekte ve bunları Türkçe ile Türk Lehçeleri yanı sıra İngilizce, Rusça ve Almanca gibi farklı dillerde yayımlayabilmektedir.

2022 Aralık 3. sayısından (Cilt 2, Sayı 2) itibaren DergiPark üzerinden yayın hayatına devam eden ÇAKÜTAD’ın 2023 Haziran sayısı (C3, S1) için makale kabul süreci başlamış olup, yukarıda belirtilen alanlar kapsamında katkı sağlamak isteyen değerli bilim insanlarının çalışmalarını 15 Mayıs 2023 tarihine kadar Dergi Park üzerinden dergimize göndermeleri gerekmektedir. ÇAKÜTAD hakkında ayrıntılı bilgi almak isteyen bilim insanları “turkiyat.karatekin.edu.tr” uzantılı Enstitümüzün resmî sayfasına bakabilirler.


Eklenme Tarihi: 19 Ocak 2023