HIZLI ERİŞİM

Dokuz Eylül Üniversitesi Eksen Dergisi


Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mimarlık, Şehir ve Bölge Planlama, Kentsel tasarım, Kentsel koruma ve insan çevre ilişkileri disiplinlerinde güncel tartışmalara disiplinlerarası bir bakış açısı sunmayı amaçlamaktadır. Yılda üç kez, Ocak, Mayıs, Eylül aylarında açık erişimli, hakemli, uluslararası bir e-dergi olarak yayınlanan dergiye ulusal ve uluslararası güncel tartışma konularında yeni bir bilgi/yöntem öneren; daha önce var olan bilgiye yeni bir boyut kazandırmış olan kuram türündeki makaleler kabul edilmektedir.

Dergide özgün ve nitelikli biçimde katkıda bulunacak araştırma makalelerine, kuramsal makalelere öncelik verilmekte; ayrıca lisansüstü tezlerden üretilmiş makaleler ile uygulamaya ve eğitime ilişkin, derleme makaleleri, olgu sunumları, güncel tartışmalar ve yorumlar, eleştiri ve değerlendirme yazıları, kitap özeti vb. incelemeleri de yayınlanmaktadır. Standart makale yayın politikasına ek olarak zaman zaman insan çevre ilişkileri, şehir ve bölge planlama, kentsel tasarım, mimarlık alanlarında düzenlenmiş konferanslarda seçilmiş bildirilerden oluşturulan tematik dosyalara da dergi bünyesinde yer verilecektir. İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlanacak makalelerin uygulama ve bilimsel araştırma arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi hedeflenmekte, eğitim ve meslek alanındaki ulusal ve uluslararası güncel sorunların tartışması beklenmektedir. Bu çerçevede detaylı bilgi ve makale gönderimi için https://dergipark.org.tr/tr/pub/eksen ve https://eksen.deu.edu.tr/tr/anasayfa/ adresleri ziyaret edilebilir.


Eklenme Tarihi: 18 Kasım 2022