HIZLI ERİŞİM

Eczacılık Fakültemiz İlk Öğrencilerini Bekliyor


AFSÜ Eczacılık Fakültesi, 2019-2020 akademik yılında merkezi yerleştirme ile ilk kez 60 öğrenci alımı yapacak. AFSÜ Eczacılık Fakültesi Kurucu Dekan Vekili Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu, kalifiye eczacılar yetiştirmenin yanı sıra Türkiye’nin eczacılık alanında bilimsel ve teknolojik gelişimine katkıda bulunmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Afyonkarahisar’da “Eczacılık Fakültesi” açılması, Bakanlar Kurulu’nun 25.07.2012 tarihli 2012/3527 sayılı kararnamesi ile kabul edildi ve Resmi Gazete’nin 08.10.2012 tarih ve 28405 karar sayısı ile “Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi” açıldı. 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ek Madde 195- ile Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) adıyla yeni bir üniversite kuruldu. Bu kararname ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, AFSÜ’ye bağlandı. Bu işlemlerin ardından Eczacılık Fakültesi işlevsellik kazandı ve Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Botanik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu, 06.09.2018 tarihinde, 2547 sayılı Kanunun 40/b maddesi uyarınca, AFSÜ Eczacılık Fakültesinin Kurucu Dekan Vekili olarak atandı.

Eğitim süresi 5 yıl olan AFSÜ Eczacılık Fakültesi, öğrencilerine Türkiye’nin alanında tanınmış isimlerin yer aldığı uzman bir akademik kadro ile donanımlı laboratuvarlar ve güzel bir üniversite hayatı yaşayabilecekleri kampüs ortamı sunuyor. AFSÜ Eczacılık Fakültesine ilişkin sorularımızı yanıtlayan Prof. Dr. Köroğlu, “Eczacılık Fakültesi öğretim elemanları olarak bizler de yeni gelecek öğrenciler kadar, belki de onlardan daha fazla heyecan içindeyiz ve Eylül ayında öğrencilerimizle tanışmayı arzu ediyoruz.” dedi.

Öğrenciler AFSÜ Eczacılık Fakültesini neden tercih etmeli?

AFSÜ, bütün akademik birimleri sağlık alanına odaklanmış, sağlık bilimleri alanında tematik bir üniversite olarak diğer üniversitelerden ayrılıyor. Hâlihazırda öğrenci alan ve mezun veren Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri ile birlikte ilk defa bu yıl öğrencileriyle buluşacak olan Eczacılık Fakültesi de sağlık bilimlerine odaklanmış bu tematik üniversite yapısının içinde yer alması bakımından ayrıcalıklı bir özelliğe sahip. Tabii Anadolu’nun ulaşımı en rahat, huzurlu ve öğrenci dostu bir şehrinde, başkentimize de çok yakın konumda bulunuyor olmamızı da ayrıcalıklarımız arasında zikretmemiz gerekiyor. Bu sene aramıza katılacak ilk öğrencilerimizle birlikte AFSÜ’nün bütün bu ayrıcalıklarını toplumsal sağlığa yönelik olarak işlevselleştirmeyi hedefliyoruz.

Toplumun ilacı doğru ve güvenli bir şekilde kullanmasını sağlamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için donanımlı eczacılar yetiştirmek üzere çıktığımız yolda, sağlık bilimleri alanında tematik bir üniversite olan AFSÜ’nün Eczacılık Fakültesinin ilk öğrencileri olmanın heyecanını hissetmek bile Türkiye’nin her yerinden öğrencilerin fakültemizi seçmeleri için başlı başına bir gerekçedir.

Öğretim elemanı kadromuzun, yeni kurulan bir üniversite için çok kısa bir süre içinde aşama kaydetmesi dikkat çekicidir. Hem üniversite hem de fakülte yönetim kadromuz özverili, yapıcı, farkındalık yaratmayı ilke edinmiş, kurumunu çağdaş ve dünyadaki eczacılık eğitiminin gerektirdiği görev ve sorumlulukların bilincinde hareket etmeye yönlendirmiştir.

Öğretim elemanı çekirdek kadrosu zamanla daha da gelişecek AFSÜ Eczacılık Fakültesi, hem eğitime hem de araştırmaya yönelik altyapısıyla öğrencilerinin araştırma ve proje hazırlama çalışmalarını destekleyecektir. Amacımız, fakültedeki bütün çalışmaları inovasyona dönüştürerek sağlık/ilaç alanında üretime yönelik bir projeksiyon içinde bugüne kadar hiçbir eczacılık fakültesinde tam anlamıyla hayata geçirilememiş hedefleri içine alan öğretim elemanı-öğrenci dayanışmasıyla güçlü bir atılım gerçekleştirmektir.

Üretim, eczacılığın çok eski çağlardan itibaren süregelen ve mesleğin genlerine işlemiş önemli ögelerinden birisidir. Zaman içinde eczanelerde giderek azalan ilaç üretme bilgi ve becerisini yeniden canlandırmak, mezunlarımızın gelişmiş teknolojik üretim tesislerine uyum sağlaması ile mümkün olacaktır. Eczacılık mesleğini ideallerimiz yönünde yüceltmeyi amaçladığımızdan, öğrencilerimizin mümkün olduğunca çağdaş üretim yapılanmasıyla uyumlu olmalarını sağlamak için uğraş vereceğiz.

Hedeflerimiz doğrultusunda bir yandan bitkisel kaynaklı etken maddeler içeren ürünler üretmeye yönelik planlamalar yaparken bir yandan da yeni ilaçların geliştirilmesini sağlayacak güncel çalışmaları yakından izleyerek öğrencilerimizle paylaşacağız. Öğrencilerimiz, fakültedeki ilk yıllarından başlayarak özellikle Farmasötik üretime yönelik hazırlık devresi içine girecekler ve ilaç endüstrisi ile dayanışma içinde kendilerini geliştirme imkânına kavuşacaklardır. Bütün öğrencilerimiz beş yıllık eğitimleri sonucunda yalnızca teorik bilgiler edinerek değil, bu bilgilerin üretime yönelik kullanılmasında da deneyim sahibi olacaklardır. Böylece AFSÜ Eczacılık Fakültesi mezunu olur olmaz hem inovasyonun anlamını kavramış hem de uygulamaya hazır profesyoneller olarak mesleğe adım atma avantajına sahip olacaklardır.

Sağlık bilimleri alanında uzmanlaşan AFSÜ’nün tematik özelliği dolayısıyla fakültemiz, geleceği planlamada toplumsal sağlığın can damarlarından biri olan eczacılık mesleğini, bu tematik anlayışa yoğunlaştıracak girişimciliğin önemli bir parçası haline getirecektir. Bu özelliği öğrencilerimizin fakültedeki daha ilk yıllarından itibaren hissetmeleri mümkün olacaktır ve bunun için öğretim elemanları olarak, geçmiş deneyimlerimizden yararlanarak geleceği hep birlikte yapılandırmayı hedeflediğimizi söyleyebiliriz. Bunlara ek olarak hem ulusal hem de uluslararası olmak üzere düzenleyeceğimiz seminer, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklerle eczacılık bilimleri alanındaki değerli çalışmaları yakından izleme süreçlerinde öğrencilerimizle birlikte yer alacağız.

AFSÜ Eczacılık Fakültesinin akademik kadrosu hakkında bilgi verir misiniz?

AFSÜ Eczacılık Fakültesi, Temel Eczacılık Bilimleri, Eczacılık Meslek Bilimleri ve Eczacılık Teknolojisi Bölümleri altında 13 anabilim dalına sahiptir. Bu anabilim Dalları içinde YÖK tarafından 16 Ocak 2019 tarihinde belirlenen 8 anabilim dalı da dâhil olmak üzere 9 anabilim dalımız kadrosunda üç Profesör Doktor (Farmasötik Kimya, Farmasötik Botanik ve Farmasötik Toksikoloji), beş Dr. Öğretim Üyesi (Analitik Kimya, Farmasötik Mikrobiyoloji, Biyokimya, Farmasötik Teknoloji ve Farmakognozi) bulunmaktadır. Ayrıca AFSÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji anabilim dalı öğretim elemanları da kurum içi görevlendirme ile fakültemize katkı sağlayacaklardır.

AFSÜ Eczacılık Fakültesi, çeşitli devlet üniversitelerinde çalışmış ve son derece deneyimli elemanların yanı sıra dinamik bilimsel çalışmalar sürdüren genç akademik kadrosuyla, deneyim ve dinamizmin birlikteliğini öğrencilerine yansıtacaktır. Aramızda uluslararası çalışma deneyimine sahip olanların dışında uzun yıllar ilaç endüstrisinin özellikle AR-GE birimlerinde üst düzey yöneticilik yapmış, bu alanda birçok kişiyi iş hayatına kazandırmış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK, KOSGEB ve Kalkınma Ajansı bünyesinde birçok projede görev almış öğretim üyeleri bulunuyor. Kuruluş aşamasında oluşturulan bu çekirdek kadrosunu zamanla bünyesine katacağı yeni öğretim elemanlarıyla güçlendirecek olan AFSÜ Eczacılık Fakültesi, Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş’un da desteğiyle, uluslararası iş birliğine dayanan ortak projelerle, vizyonu ve misyonu doğrultusunda eczacılık alanında öncü bir rol oynamaya hazırlanmaktadır.

AFSÜ Eczacılık Fakültesinde öğrenim görmenin öğrencilere sağlayacağı avantajlar nelerdir?

AFSÜ Eczacılık Fakültesi, ülkemizin uzun zamandır ihtiyaç duyduğu milli ilaç üretimi için, Ar-Ge odaklı eczacılar yetiştiren bir fakülte olma güdümüyle kurulmuştur. Eğitim müfredatları, laboratuvarları ve akademik kadrosu özenle bu amaç doğrultusunda düzenlenmiş ve seçilmiştir. Öğrencilerimiz eğitim süreleri boyunca eczacılık eğitimi ile üretim teknolojilerini uygulamalı olarak bağdaştırabileceklerdir. Öğrencilerimiz AFSÜ gibi tematik bir sağlık üniversitesinin bünyesinde yer alan fakültemizde öğrenci olmanın avantajı ile teorik ve uygulama derslerinde öğrendikleri bilgileri, klinik staj eğitimleri sürecinde birebir uygulama fırsatı da bulacaklardır.

Fakültemizin öğretim üyesi kadrosu, Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde görev yapmış deneyimli kişilerden oluşmaktadır. Bu sayede AFSÜ Eczacılık Fakültesini tercih eden öğrenciler Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinde hâlihazırda verilen eğitime denk bir eğitim alacaklar ve mezun olduktan sonra hangi alanda çalışmak istediklerine karar verirken donanım olarak yeterli bilimsel altyapıya sahip olarak fakültemizden ayrılacaklardır.

AFSÜ Eczacılık Fakültesi sağlık hizmetlerinde yapay zekâ kullanımı ve uygulamaları konusunda çalışmalar gerçekleştirecektir. Öğrencilerimizin yapay zekâ ile ilgili olarak deneyim kazanmaları, günceli yakalamaları konusunda mezuniyet sonrası için önemli bir avantaj olacaktır. Bilindiği kadarıyla Türkiye’deki hiçbir eczacılık fakültesinde yapay zekâ uygulaması yoktur. Dolayısıyla AFSÜ Eczacılık Fakültesi bu girişimiyle diğer fakültelerden farklı bir vizyona sahiptir.

Hem doğal hem de sentetik ilaç hammaddelerinin kaynak alındığı endüstri ve klinik eczacılığa odaklanan bir eğitim modeline sahip olan fakültemiz, ülkemiz ilaç sektörünün, AR-GE hizmetleri, kalite kontrol, üretim, patent, ruhsatlandırma gibi alanlarda ihtiyaç duyduğu profesyonelleri yetiştirmeyi hedeflemektedir. Mezunlarımız, hastalıkların teşhis ve tedavisinde, hastalıklardan korunmada kullanılan doğal ve sentetik kaynaklı farmasötik maddelerden hareketle değişik tıbbi ürünlerin ve ilaç şekillerinin hazırlanmasını öğreneceklerdir. İlaçların analiz yöntemlerini, farmakolojik etkisinin devamlılığını, hastaya sunulmasını, güvenlik, etkinlik ve maliyet bakımından akılcı biçimde kullanılması konusunda bilgi sahibi olacak mezunlarımız, ilaçların saklanması amacıyla gözetimini, ürünle ilgili standardizasyonu, kalite güvenliğini ve eczacılık işletmelerinin yönetimini sağlayacak konularda da formasyon sahibi olacaktır. Tabii mezunlarımızın ilaç kullanımı sonucu ortaya çıkabilecek çok yönlü sorunlara etik ilkeler çerçevesinde çözüm getirecek eczacılar olarak da mesleğe başlamaları için gerekli birikimi edinmelerini sağlayacağız.

Fakültemizde, sonuç odaklı eczacılık eğitimin planlanması ve mezuniyet sonrasında mesleğe uyum aşamaları hem Türkiye genelinde hem de dünyadaki gelişmelerle bağlantılı şekilde sürdürüleceği için, öğrencilerin özellikle bu yeni yapılanmanın avantajlarından yararlanması gerçekleştirilecektir.

Sonuç itibariyle bütün bilgi birikimimiz, donanımımız ve heyecanımızla, bizim için çok özel bir anlam taşıyacak ilk öğrencilerimizle buluşmayı ve onları kucaklamayı istiyoruz.


Eklenme Tarihi: 20 Temmuz 2019
Skip to content