HIZLI ERİŞİM

Erasmus+ ECHE Akreditasyonuna Hak Kazandık


AFSÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Avrupa Komisyonuna yapılan ECHE (Erasmus Charter for Higher Education) Başvurusu, bağımsız hakemler tarafından değerlendirildi ve 100 tam puan alan üniversitemiz 2021-2027 dönemi için ECHE akreditasyonuna hak kazandı.

Erasmus+ Yükseköğretim Programı için temel prensipleri gösteren ve kalite güvencesi olarak tasarlanan ECHE akreditasyonu sayesinde AFSÜ, 2021-2027 dönemi boyunca Erasmus programını hem Avrupa ülkeleri hem de Avrupa dışı ülkeler arasında öğrenci ve personel değişim faaliyetleriyle yürütecek.

ECHE akreditasyonu ile AFSÜ, Erasmus+ Programı kapsamındaki Ana Eylem 1 (KA1) – Bireylerin Öğrenme Hareketliliği projeleri sayesinde öğrencilerin, akademik ve idari personelin bir başka kurumda eğitim alması, ders vermesi ya da mesleki staj yapması faaliyetlerini gerçekleştirebilecek.

AFSÜ, Ana Eylem 2 (KA2) – Yenilik ve İyi Uygulamalar İçin İşbirliği projeleri ile kurumsal, yerel/bölgesel, ulusal veya uluslararası düzeyde yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi, transfer edilmesi ve/veya uygulanması amacıyla, program üyesi ülkelerin eğitim kurumları arasında stratejik ortaklık projelerini yürütebilecek.

AFSÜ Ana Eylem 3 (KA3)- Politika Reformu için destek projeleri ile de bilimsel temellere dayalı politika yapımının teşvik edilmesi ve bu alanda iyi uygulamaların paylaşılması amacıyla yapılan projelerden hibe alarak faydalanmaya devam edecek.


Eklenme Tarihi: 04 Ocak 2021
Skip to content