HIZLI ERİŞİM

Girişimcilik Destek Programı Sözleşmesine İmza Attık


Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Adem Aslan, AFSÜ Teknoloji ve Transfer Ofisi (TTO) ortaklığında desteklenmeye hak kazanan TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG) kapsamındaki BİGG-USTECH Projesi’nin Uşak Üniversitesi Rektörlük Senato Salonundaki sözleşme imza törenine katıldı.

AFSÜ TTO, Uşak Üniversitesi yürütücülüğünde, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Afyon-Uşak Zafer Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Zafer Teknopark) Yönetici A.Ş ortaklığında kabul alan BİGG-USTECH projesi ile 2023-2025 yılları arasında TÜBİTAK BİGG uygulayıcı kuruluşu olarak yer alacak. Hedef kitlesi, paydaş üniversiteler başta olmak üzere, açık ve örgün eğitim veren tüm üniversitelerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, mezunları ve akademisyenleri olan projeye teknoloji ve yenilik odaklı, TÜBİTAK 1512’nin tematik alanlarıyla uyumlu iş fikirlerine sahip start-up ve spin-off’lara dönüşebilecek tüm girişimci adayları başvurabilecek.

Törende, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş ile Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vural Kavuncu, Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Tuğrul Kandemir, AFSÜ TTO Koordinatörü Öğr. Gör. Emre Semiz ve Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Sevim Aydoğan ve paydaş üniversitelerin öğretim görevlileri hazır bulundu.

Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Savaş üniversiteler aracılığı ile bilginin ticarileşmesi sağlanarak bu kapsamdaki ticarileşme faaliyetlerine eğitim ve mentorluk desteklerinin verileceğini belirterek, proje başvurularının kabul alması halinde, iş planları çerçevesinde sağlanacak destek programları, şirketleşme süreçleri ve fikri mülkiyet hakları kapsamındaki destekler hususunda danışmanlık sağlanacağını dile getirdi. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kavuncu da bölgesel iş birliğinin ve özellikle sağlık alanında ortaya çıkacak girişimcilik fikirlerinin öneminden bahsetti.

Bölgesel Gelişmişlik Seviyesi Artacak

AFSÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adem Aslan, AFSÜ’nün ve AFSÜ TTO’nun faaliyetleri ve girişimcilik süreçleri hakkında bilgilendirme yaptığı konuşmasında, bu süreçlerin proje aşamasında sağlayacağı yararlar ile bölgesel anlamda gelişmişlik seviyesini artıracağını vurguladı. İmzalanan protokol ile “bir fikrim var” sloganı ile yola çıkılarak üniversiteler arasındaki fikir alışverişinin ve iş birliğinin daha öteye geçmesini temenni ettiklerini söyledi.

Zafer Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Kandemir, üniversitelerin bağımsız olarak yürüteceği projelerden ziyade bölgesel olarak yürütülecek çalışmaların daha verimli ve sürdürülebilir olacağını ifade ederek TR33 bölgesinde yürütülen projelerin daha nitelikli ve kaliteli olmasının önemi üzerinde durdu.

Törende, Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Dr. Atike İnce Yardımcı tarafından projenin kapsamını, niteliğini ve iki senelik süreçte planlanan hedeflerini anlatan bir sunum yaptı. Törenden sonra katılımcılar, Uşak Üniversitesi “US-TECH Nitelikli İstihdam Merkezi” ve Deri, Tekstil, Seramik (DTS )Tasarım Merkezini ziyaret ederek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BİGG USTECH Projesinin genel amaçları şunlardır:

-Bölge başta olmak üzere ulusal ölçekte girişimci adaylarının iş fikirlerinin ekonomik değere dönüşmesi,
-İş fikirlerinin ticarileşmesi sürecinde ihtiyaç duyulan iş planı ve teknik desteğin verilmesi,
-Üniversiteler ile kurulan ortaklık aracılığı ile hem kurumlar arası hem de bölgesel bazda Üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması,
-Bölgedeki girişimcilerin ulusal proje destek mekanizmalarından faydalanmasının sağlanmasıdır.

BİGG-USTECH ile:

-Ülkemizin ihtiyaç duyduğu girişimcilik faaliyetlerinin yönetileceği girişimcilik ekosisteminin oluşturulması,
-Girişimci adaylarına iş fikirlerini geliştirip ticarileştirmeye yönelik, mentor destekleri ve atölye imkânlarının sunulması,
-Yenilik ve teknoloji odaklı iş fikirlerinin şirketleşerek, bölgedeki istihdama katkı sunulması
-İş fikirlerinin/planlarının değerlendirmesinde teknik uzman desteğinin verilmesi,
-Finansman kaynaklarına erişim desteği veren uygulayıcı kuruluş mekanizmasının oluşturulması hedeflenmektedir.


Eklenme Tarihi: 21 Şubat 2023