HIZLI ERİŞİM

Hastanemizde Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı


Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş, üniversite hastanemizin (AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi – SUAM) 2018-2022 arası faaliyetlerine yönelik bilgilendirme amacıyla düzenlenen toplantıya katıldı.

Hastane konferans salonunda düzenlenen toplantıda gerçekleştirilen faaliyetler hakkında SUAM Başmüdürü Hatip Aydın detaylı bir sunum yaptı. Sunumu Genel Sekreterimiz Z. Kutay Erşen, SUAM Başhekimi Doç. Dr. Ahmet Ali Tuncer, Bilgi İşlem Daire Başkanı Recep Özkan, İdari ve Mali İşler Daire Başkan V. Yücel Güllü, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Filiz Özden Yılmaz, Yapı İşleri Daire Başkanı İsmail Yıldırım, Döner Sermaye İşletme Müdürü Mahmut Hanoğlu, SUAM Başhemşiresi Muharrem Berk ile hastane yöneticileri ve personeli izledi.

Sunumun ardından değerlendirmelerde bulunan Rektörümüz Prof. Dr. Okumuş, temel hedeflerinin her biri alanında iyi yetişmiş, çağa uygun, halkımızın gereksinimlerine cevap verebilen sağlık profesyonelleri yetiştirmek olduğunu söyledi. Sağlık hizmetinin sunulabilmesi için hem mekân hem tıbbi teçhizat hem de nitelikli personel ihtiyacının önemine değinen Prof. Dr. Okumuş, verilen hizmetler kapsamında SUAM’ın ülkemizin önemli sağlık tesisleri arasında olduğunu ifade etti.

Toplantının eksiklikleri, hataları tespitte ve yapılması gerekli işleri belirlemede katkısının olacağını dile getiren Prof. Dr. Okumuş, SUAM’da sağlık hizmeti sunumunda karşılaşılan problemler ile bunlara yönelik alınan tedbirler ve yapılacak çalışmalar hakkında da açıklamalar yaptı. AFSÜ’nün bugünlere gelmesinde emeği olan kadroların desteğiyle daha iyiye ve daha güzele doğru ilerleyeceklerini belirten Prof. Dr. Okumuş, Rektörlük ve SUAM yöneticilerine ve personeline hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.


Eklenme Tarihi: 27 Mart 2023