HIZLI ERİŞİM

İstanbul Aydın Üniversitesi Dergi Tanıtımı


İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi yılda 3 kez basılı ve elektronik olarak yayımlanan hakemli bilimsel bir dergidir. Makale kabul sürecinde TÜBİTAK-Ulakbim tarafından sağlanan DergiPark çevrimiçi sistemi kullanılarak tüm yayın süreci takip edilmektedir. Sağlık Bilimlerini temel alan Dergimizde; Temel Tıp Bilimleri ve Klinik branşlarda araştırma, özgün çalışma, derleme, olgu bildirimleri ve buna yakın sağlık bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi; Dergipark, Google Scholar, Türk Eğitim İndeksi ve Asos Index gibi uluslararası dizinlerde taranmaktadır.

Yayın dilinin Türkçe ve İngilizce olduğu Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisine makale göndermek için https://dergipark.org.tr/tr/pub/atk erişim adresi kullanılmaktadır.


Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2023