HIZLI ERİŞİM

Kamuoyu Açıklaması


Afyon Postası haber sitesinde 07.03.2023 tarihinde yayımlanan “Afyonda o hastaneyle ilgili skandal iddia: Depremzede aileden para alınmadığı için ameliyat etmemiş!” başlıklı haberde belirtilen hasta 01.03.2023 tarihinde Kurumumuz hastanesine getirilmiş ve tüm muayene ve tetkikleri usulüne uygun olarak ve zamanında yapılmış ve nihayetinde hastaya “apandisit” tanısı konulmuştur.

28.10.2021 ve 13.02.2023 tarihlerinde, ilimiz Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantılarında; Kurumumuzda tek Çocuk Cerrahi hekimi olan Doç. Dr. Ahmet Ali TUNCER’in Başhekimlik ve ek idari görevlerinin olması ve alanıyla ilgili derslerde Üniversitemizdeki eğitim faaliyetlerini yürüten tek akademisyen olması nedeniyle, gündüz “Çocuk Cerrahisi” poliklinik hizmetlerini yürütmesi, sadece AFSÜ Hastanesinde yatan ve çocuk cerrahisi konsültasyonu ihtiyacı olan hastalara hizmet vermesi, bu hastalara veya poliklinikten yatırılan hastaların planlı elektif cerrahilerini yapması ve ilimiz çocuk hastalarında ihtiyaç olması halinde acil Bronkoskopi işlemlerini yapması, bu işlemlerin dışında kalan tüm acil çocuk cerrahisi işlemlerinin ildeki diğer çocuk cerrahi hekimleri tarafından yapılması yönünde ortak karar alınmış ve bu karar ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarına tebliğ edilmiştir. İşbu ASKOM kararlarının her ikisinde de Özel Fuar Hastanesi yetkilisinin de imzası bulunmakta olup, bu kararlar ayrıca kendilerine Afyonkarahisar Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da gönderilmiştir.

Haberde bahse konu olan ve hastanemiz acil servisine getirilen hastanın muayenesi, tetkikleri ve teşhisi yapıldıktan sonra gerekli cerrahi işleminin yapılması amacıyla sevk edilmesi kararı alınarak (ASKOM kararlarından sonra şu ana kadar yapıldığı üzere), işlemleri yürüten hekim tarafından ilimizdeki diğer Çocuk Cerrahisi hekimi olan ve Fuar Hastanesinde çalışmakta olan Dr. Altınay BAYRAKTAR, hastayı takip eden hekimimiz tarafından cep telefonundan aranmış, hastanın durumu aktarılmış ve hastanın cerrahi ihtiyacı olduğu bildirilmiş, ilgili hekim hastanın depremzede olduğunu öğrenmesi üzerine yönetime danışması gerektiğini bildirmiştir. İlgili hekim daha sonra ikinci kez aranmış ve kendisi yönetim ile görüştüğünü, yönetim tarafından bu tür hastaların “öncelikle devlet kurumlarında tedavi edilmesi gerektiğinin” söylendiğini bildirmiştir. Hemen akabinde hastayı takip eden hekimimiz tarafından yapılan görüşmelerde Kütahya Devlet Hastanesi hastayı kabul etmiş ve hastanın hızlıca 112 aracılığı ile sevk edilerek tedavisinin tamamlanması sağlanmıştır.

Ancak 07.03.2023 tarihinde, Afyon Postası haber sitesinde yayınlanan haberin ardından, Fuar Hastanesine ait Instagram hesabında, altında imzaları bulunan ve kendilerine tebliğ edilen ASKOM kararına ve daha önce defaten bu şekilde kendilerine hasta sevk edilmesine rağmen, daha da önemlisi her iki kurum arasında hasta ile ilgili görüşmelerde herhangi bir tartışma veya anlaşmazlık olmamasına, hastanın tüm iş ve işlemlerinin ve akabinde sevkinin, kurumumuzca ve acilde hastayı karşılayan hekimimizin tüm süreçteki yakın takibi ve 112 ekibinin desteği ile hızlıca ve herhangi bir sorun gelişmeden sağlanmış olmasına rağmen; sanki hastayı bizim baştan savmaya çalıştığımız, hekimimiz varken yok diyerek hastayı sevk etmeye çalıştığımız ve mağdur ettiğimiz algısı oluşturulmaya çalışılmıştır.

Şu ana kadar 900’den fazla depremzede hasta hastanemizde tedavi edilmiş, Üniversitemiz psiko-sosyal destek ekibi kuran ilk üniversitelerden biri olmuş, 70’den fazla depremzedeye psiko-sosyal destek sağlanmış, konukevimizde depremzede vatandaşlarımız misafir edilmiştir. Bütün bunlara rağmen “Üniversitemizin” ve üzerindeki idari ve akademik görevlerine rağmen özveriyle çalışan hekimimizin isminin karalanma çabası bizleri üzmüştür.

Önemle belirtmek gerekir ki yaşadığımız bu zorlu süreçte yalnızca kamu kurumları, devlet hastaneleri değil, özel hastanelerin de elini taşın altına koyması gerekmektedir. Zira devletimizin ilgili kurumlarınca depremzede hastalara “tüm hastanelerce” gerekli kolaylıkların sağlanması bildirilmiş, bu hastaların öncelikle devlet hastanelerinde tedavi edilmesi gibi herhangi bir kısıtlama getirilmemiştir.

Instagram hesabından kurumumuz ve hekimimizi yıpratacak ve suçlayacak tarzda bildiri yayınlayan ilgili kurum yetkililerinin sadece ve hastanın nakli sağlandıktan sonra ilgili kurum hekimi ile 112 yetkilileri arasında yapmış oldukları yazışmaları değil, hastanın sevki için daha önce aynı hekimin 112 yetkilileri ile yapmış olduğu telefon görüşmelerini de öğrendikten sonra bu bildiriyi kaleme almalarını beklerdik.

Her şeye rağmen hastanın tüm muayene, tanı ve teşhis işlemleri tarafımızca yapılmış ve sonrasında tedavisi için Kütahya Devlet Hastanesine sevki sağlanmış olmasına rağmen, hasta yakınları tarafından Fuar Hastanesinin yukarıda belirtilen mecrada habere konu edilmesi üzerine bahse konu hastane tarafından Kurumumuzun ve Hekimimizin hedef gösterilmesi üzerine bu açıklamanın yapılması zarureti hâsıl olmuştur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

AFSÜ Rektörlüğü


Eklenme Tarihi: 09 Mart 2023