HIZLI ERİŞİM

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi


Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi yayını olan, ”Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi” makale kabulüne başlamıştır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce olan dergimize https://sbf.kastamonu.edu.tr ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/sbfdergisi adreslerinden ulaşılabilmektedir.


Eklenme Tarihi: 12 Aralık 2022