HIZLI ERİŞİM

Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları (2018-2019)


2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı için Ünivesitemize Merkezi Yerleştirme Puanına göre (Ek Madde-1) yatay geçiş başvuruları online olarak www.onbasvuru.aku.edu.tr üzerinden, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının belirlediği Ek Madde 1 uyarınca yapılacak yatay geçişlerde yürütülecek işlemlere ilişkin Usul ve Esaslara ve “Afyonkarahisar sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göreyapılacaktır.

18.05.2018 tarihli Resmî Gazetede Yayınlanan 7141 sayılı kanun ile Tıp Fakültesi, Afyon Sağlık Yüksekokulu, Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Diş Hekimliği Fakültesi (Bu bölüme yatay geçiş yoktur)Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlanmıştır.

 

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Uygulamaya İlişkin Usul ve Esasları

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yatay Geçiş Yönergesi

Merkezi yerleştirme puanına göre yapılacak yatay geçişlerde, Yükseköğretim kurumlarındaki her bir diploma programının hazırlık sınıfı dâhil her bir sınıfı için ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda öngörülen öğrenci kontenjanının %30’u kadar kontenjan ayrılacaktır.

2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Merkezi yerleştirme puanına göre Yatay Geçiş Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitemiz Bölüm/Programları Puan Türü ve ÖSYM Kılavuzu kontenjanları

Yıllara göre Üniversitemiz Bölüm/Programlarına ait taban puanlar için tıklayınız

 

İlgili başvuru döneminden önce Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde-1) yatay geçiş yapan öğrenciler tekrar yatay geçiş yapamayacaklardır. Bu durumda olan öğrencilerin sonradan tespiti olsa bile yatay geçişleri iptal edilecektir.

 

ÖNEMLİ – Online başvurusunu tamamlayan öğrenciler “Gerekli Belgeler”i Fakültelerde Dekanlık öğrenci işleri, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarda Müdürlük öğrenci işlerine elden ya da posta yolu ile teslim etmeleri gerekmektedir.

 

**** Usul ve Esasların 10. Maddesinde Merkezi Yerleştirme Puanına Göre başvuruların Ağustos ayının 30’una kadar ibaresi Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.05.2017 tarihli toplantısında başvuruların 1-15 Ağustos tarihleri arasında alınması olarak değiştirilmiştir.

**** Online başvuru yapmadan, elden ya da posta yolu ile müracaat edenlerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

**** 16.08.2018 tarihinden sonra ulaşan postalar dikkate alınmayacaktır.

 

Gerekli Belgeler;

Belgeler Ek Madde-1
Not Durum Belgesi (Onaylı Transkript) (*) İsteğe Bağlı
Ders İçerikleri (Onaylı) (*) İsteğe Bağlı
Kayıt Dondurma Belgesi (**) Kayıt donduranlar için
Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kod belgesi (***) Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen ve yatay geçiş başvurusu yapanlar için
ÖSYS Sonuç Belgesi (internet çıktısı) X
Online Başvuru Belgesi (İnternet çıktısı) X
Öğrenci Belgesi (Onaylı) X

 

(*) İsteğe Bağlı belgeler yerleşen öğrenciler için kesin kayıt sırasında da teslim edilebilecektir.

(**) Kayıt Dondurma Belgesi Öğrenci kayıtlı olduğu yükseköğretim programında kayıt dondurmuş ise bunu belgelemek zorundadır. Kayıt dondurduğu halde belge ibraz etmeyenlerin kayıt dondurduğu süreler azami süre hesabından düşülecektir.

(***) Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kod belgesi 2017 yılı öncesi Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen öğrenciler, Ortaöğretim mezuniyeti alan adı ve kodunu başvuru esnasında belgelemek zorundadırlar. (Alan adları yazıyorsa lise diploma fotokopisi, yoksa mezun olduğu ortaöğretim kurumundan alacakları herhangi bir belge) Sınavsız geçişten faydalanarak yerleşen öğrencilerin başvuru değerlendirmeleri ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSS) Kılavuzunda yer alan “Tablo 3C Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumu Mezunlarının Ek Puanları ile Yerleşebilecekleri Ön Lisans Programları” tablosuna göre yapılacaktır. Alanı dışında yatay geçiş talebinde bulunan öğrenciler ile 2017 yılında yerleşmiş olup Sınavsız geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yukardaki tabloda karşılarında (X) işaretli olan belgeler; tüm öğrenciler için başvurusuna müteakip teslimi zorunludur.

Teslim edilen belgeler, öğrenci işleri tarafından eksikliği ve sistem üzerinden girilen bilgilerin doğrulukları kontrol edildikten sonra başvuru onayı verilecektir. Onay verilen başvurular değerlendirmeye tabi tutulacaktır. “Başvuru Onay”ı verilmeyen müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurusu reddedilen öğrenciler ret nedenlerine ilişkin sorunu gidermeleri durumunda takvim içerisinde olması koşulu ile yeniden başvuru yapabileceklerdir.

Başvurusunu tamamlayan öğrencilerimiz Başvuru Onay durumlarını sistem üzerinden takip edebilecekleri gibi kayıt esnasında siteme girmiş oldukları e-posta adreslerine de gerekli bildirimler gönderilecektir.

**** Başvuru sisteminde yer alan “Mezun ve Sınıf Bilgisi” alanına öğrenciler başvuru yapacağı sınıf bilgisini girecekler. (Örneğin 2. sınıfı tamamlamış olan bir öğrenci bu alana 3 bilgisini girecektir. Değerlendirmeler ise giriş yılına göre yapılacaktır.)

**** Online Başvuru belgesi (İnternet Çıktısı), Başvuru dilekçesi mahiyetinde olup ayrıca dilekçe verilmeyecektir.

 

Tıp Fakültesi İletişim

0 272 246 33 01 Öğr. İşl. Dahili 5222-5224-5225

Afyon Sağlık Yüksekokulu İletişim

0 272 246 28 34 Öğr. İşl. Dahili 5907

Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İletişim

0 272 2137668 – 2137660 Öğr. İşl. Dahili 5440 – 5460


Eklenme Tarihi: 02 Ağustos 2018
Skip to content