HIZLI ERİŞİM

Mevzuat

YÖNETMELİKLER

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik

AFSÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

AFSÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

AFSÜ Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği

AFSÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

AFSÜ Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

AFSÜ Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

AFSÜ Kariyer ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YÖNERGELER

AFSÜ Yatay Geçiş Yönergesi

AFSÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulları Staj Yönergesi

AFSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Klinik Staj/İntörnlük Yönergesi

AFSÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaz Stajı Yönergesi

AFSÜ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim – Öğretim ve Sınav Yönergesi

AFSÜ Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabul Yönergesi

AFSÜ Eczacılık Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

AFSÜ Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

AFSÜ Kütüphane Hizmetleri Yönergesi

AFSÜ Ticari Reklam, İlan, Afiş, Stant ve Tanıtım Araçları ile Üniversite Fiziki Mekânlarının Kullanımına İlişkin Uygulama Yönergesi

AFSÜ Öğrenci Toplulukları ve Kulüpleri Yönergesi

AFSÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi

AFSÜ Öğrenci Konseyi Yönergesi

AFSÜ Engelsiz Birimi Yönergesi

AFSÜ Engelli Öğrenciler Eğitim ve Sınav Uygulamaları Yönergesi

AFSÜ Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Kurulu Çalışma Yönergesi

AFSÜ Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi Çalışma Yönergesi

Yayınlanma Tarihi:13 Temmuz 2018

Güncelleme Tarihi:16 Mayıs 2023

Skip to content