HIZLI ERİŞİM

Muş Alpaslan Üniversitesi Dergisi İçin Makale Talebi


Muş Alpaslan Üniversitesi Ortadoğu ve Afrika Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde çıkarılan “ORAFAM Journal Dergisi” ilk sayısını Temmuz 2023’te yayınlamak için makale kabulüne başlamıştır. Dergiye “https://dergipark.org.tr/en/pub/orafam” bağlantısından ulaşılabilmekte olup çevirim içi yayın yüklenebilmektedir.


Eklenme Tarihi: 30 Aralık 2022