HIZLI ERİŞİM

Öğretim Elemanı İlanı (31.12.2022)


31.12.2022 Tarihli Resmi Gazete’de Yayımlanan Öğretim Elemanı İlanı için tıklayınız.

GENEL ŞARTLAR:
1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2. ALES’in ilgili puan türünden en az 70 puan almış olmak, (Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.)
3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.

MUAFİYET:
Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

1. Öğr. Elemanı_Başvuru_Formu‘nun çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır,

2. Özgeçmiş,
3. İki adet vesikalık fotoğraf.
4. Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript Fotokopisi,
5. Yüksek Lisans / Doktora (varsa) Mezuniyet Belgesi Fotokopisi,
6. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
7. ALES Sonuç Belgesi,
8. Yabancı Dil Sınavı Sonuç Belgesi,
9. Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge,
10. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir),
11. Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
12. Adli sicil kaydı olmadığına dair belge, (E-Devlet üzerinden alınacak),

ÖNEMLİ NOTLAR:
Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak Personel Daire Başkanlığı’na ulaşması gerekmektedir.
Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları https://www.afsu.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

BAŞVURU YERİ: Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi Dörtyol Mahallesi 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR

Üniversitemiz irtibat numaraları: 0  272 246 33 35 – 40310/40335 (Akademik Personel Şube Müdürlüğü)

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ :

İlk Başvuru Tarihi 31.12.2022
Son Başvuru Tarihi 16.01.2023
Ön Değerlendirme İlan Tarihi 25.01.2023
Sınav Giriş Tarihi 06.02.2023
Sonuç Açıklama Tarihi 13.02.2023

Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2022
Skip to content