HIZLI ERİŞİM

Öğretim Üyemize Birincilik Ödülü


AFSÜ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Hacer Demir, Antalya’da düzenlenen 6. Ulusal İmmünoterapi ve Onkoloji Kongresinde sunduğu “Osteosarkom Sa-Os Hücre Hattında CDK 4/6 İnhibitörü Ribosiklibin Kemoduyarlılaştırma Etkinliğinin Değerlendirilmesi” başlıklı çalışması sözlü bildiri birincilik ödülüne layık görüldü.


Eklenme Tarihi: 26 Ekim 2022