HIZLI ERİŞİM

Öğretim Üyemizin Yazarları Arasında Olduğu AB Raporu Yayımlandı


Akademik kadromuz bilgi birikimi ile ulusal ve uluslararası projelere katkı sunmaya devam ediyor. AFSÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Bilim Dalı Başkanı ve Kan Transfüzyon Merkezi Sorumlu Hekimi Doç. Dr. İbrahim Eker’in yazarları arasında olduğu “Hasta Kan Yönetimi Karar Verme Süreçlerinde Karşılaşılan Zorlukları Aşmaya Yönelik Somut Politika Önerileri” başlıklı rapor, kamuoyuna sunuldu.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen “Türkiye’de Kan Transfüzyon Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi İçin Teknik Yardım Projesi” kapsamında yayımlanan raporda, Türkiye’deki uygulamalara örnek teşkil etmesi amacıyla üç AB ülkesindeki hasta kan yönetimi uygulamaları, bizzat bu ülkelerin uzmanlarınca inceleniyor.

Diğer yazarları İspanya’dan Dr. Jose Luis Bueno, Hollanda’dan Dr. Cynthia So-Osman ve Almanya’dan Dr. Peter Heimer olan çalışmanın, hasta kan yönetimi uygulamalarına ilişkin karar verme mekanizmasının kolaylaştırılması için hazırlandığını belirten Doç. Dr. İbrahim Eker, rapor ile hem Türkiye’deki durumun hem de bu konuda öncü ülkelerdeki uygulamaların incelenerek tartışılması ve çıkarılan dersler ışığında ülkemizdeki hasta kan yönetimi ve transfüzyon sürecine olumlu katkı sağlayacak somut değişiklik önerilerinin ortaya konulmasının hedeflendiğini söyledi.

Konu ile ilgili Türkiye’deki durumu ortaya koymak amacıyla ülke genelinde yapılan anketlerin analiz edildiğini kaydeden Doç. Dr. Eker, üç AB ülkesindeki hasta kan yönetimi uygulamalarını irdelemenin yanı sıra ülkemizdeki 10 pilot hastanedeki cerrahi branş hekimleri ve transfüzyon merkezi sorumlularıyla yüz yüze görüşmeler yaparak, hekimlerin ve hastanelerin hasta kan yönetimi sürecinde karşılaştıkları zorlukların incelendiğini ifade etti.

Raporu incelemek için şu bağlantıya tıklayabilirsiniz.

 


Eklenme Tarihi: 25 Eylül 2021