HIZLI ERİŞİM

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Diş Hekimliği Araştırma Dergisi


Türk Diş Hekimliği Araştırma Dergisi (The Journal Of Turkish Dental Research) Prof.Dr.Peruze ÇELENK editörlüğünde 2022 yılı Ocak ayından itibaren dergi park bünyesinde yayımlanmaya başlamıştır. Dergi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin resmi yayın organı olup, yılda üç sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergide etik kurallara uygun olarak hazırlanmış özgün makale, derleme, teknik not, olgu sunumu ve editöre mektup formundaki bilimsel yazılar yer almaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergi açık erişimli olup yayın aşamalarında yazar/ yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

2023 yılından itibaren gönderilen makaleler DOI almaktadır.  Dergiye https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkishjdentres linkinden ulaşılabilmektedir.


Eklenme Tarihi: 08 Mart 2023