HIZLI ERİŞİM

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Anketleri


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü’nde “Üniversite Sıralamalarının ve Hakkında Çıkan Haberlerin Algısı ile Teknoloji Kabul Modeli (Tecknology Acceptance Model-TAM)
Analizi” başlıklı akademik bir çalışma yürütülmektedir. Bu çalışmanın amacı Üniversite sıralamalarını ve hakkında çıkan haberleri kullanma niyetlerini ve kullanma niyetlerine etki eden faktörlerin araştırılmasına yönelik hazırlanan araştırma kapsamında veri sağlamaktır. Bu kapsamda, öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari yönetimi içeren bir grup kullanıcıdan veri toplanması hedeflenmektedir. Oluşturulan anketin linki aşağıda verilmektedir:

https://forms.gle/MFQxJkEnzSmJeGUr7

Üniversitemiz öğretim üyeleri, öğrencileri ve idari yöneticilerinin 15.12.2022 tarihine kadar ankete katılım sağlamaları rica olunur.

 


Eklenme Tarihi: 06 Aralık 2022