HIZLI ERİŞİM

Prof. Dr. Aslan’ın Geliştirdiği Ameliyat Tekniği Literatüre Girdi


Rektör Yardımcımız Beyin ve Sinir Cerrahı Prof. Dr. Adem Aslan, Chiari Malformasyonu (beyincik sarkması) ameliyatını kolaylaştıran, ameliyat süresini ve hastanın hastanede kalış süresini azaltan yeni bir ameliyat tekniği geliştirdi. Prof. Dr. Aslan’ın geliştirdiği tekniğe ilişkin meslektaşlarıyla hazırladığı makalesi, Neurological Research dergisinde yayımlandı.

Tekniğe ilişkin bilgi veren Prof. Dr. Adem Aslan, halk arasında beyincik sarkması olarak bilinen Chiari Malformasyonu ameliyatının ilk defa 1932 yılında yapıldığını ve o zamandan bu yana farklı ameliyat teknikleri uygulanmasına rağmen ideal bir ameliyat tekniğinin tanımlanmadığını söyledi. Prof. Dr. Aslan şöyle konuştu: “Dünya genelinde mevcut durumda uygulanan ameliyat tekniğinde, kemik dekompresyon sonrası beyin zarı açılarak dura grefti ile tamir ya da kemik dekompresyon sonrası dura ile ilgili hiçbir işlem yapılmadan ameliyatın sonlandırılması şeklinde iki farklı işlem uygulanmaktadır.

Kemik dekompresyon sonrası beyin zarı açılarak dura grefti ile tamir yöntemiyle ameliyat edilen hastalarda, ameliyat ve ameliyat sonrası hastanede kalış süresi uzun, hayati tehlikeye kadar giden komplikasyonların fazla olduğu literatürde tanımlanmıştır. Kemik dekompresyon sonrası dura ile ilgili hiçbir işlem yapılmadan sonlandırılan ameliyatlarda ise hastanın şikâyetlerinin ameliyat sonrası devam ettiği ve belirgin bir iyileşme olmadığı yine literatürde tanımlanmıştır.

Bizim uyguladığımız yeni ameliyat tekniğinde kemik dekompresyon sonrası beyin zarı açılmadan duranın yüzeyel tabakası mikro cerrahi yöntemle vertikal bir insizyon (süperfisial durotomi) yapılarak omurilik üzerindeki bası kaldırılmaktadır. Süperfisial durotomi tekniğinin avantajları; dura açılmadığı için buna bağlı komplikasyonlar olmamakta, ameliyat ve ameliyat sonrası hastanın hastanede kalma süresi kısalmaktadır. Ayrıca ameliyat sonrası hastanın beyincik sarkmasına bağlı şikâyetleri düzelmektedir.”

Aslan, A., Rakip, U., Boyacı, M. G., Yildizhan, S., Kormaz, S., Atay, E., & Coban, N. (2021). Posterior Fossa Decompression and superficial durotomy rather than complete durotomy and duraplasty in the management of Chiari 1. Neurological research, 43(6), 440–446. https://doi.org/10.1080/01616412.2020.1866386

Yılda 12.000 Hasta Kabul Ediyor, 1000’in Üzerinde Ameliyat Yapıyoruz
AFSÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalının, 1997 yılında kurulduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, AFSÜ Uygulama ve Araştırma Hastanesi D Blok’ta 11 akademik personel, 22 yataklı yetişkin ve pediatrik servis ve 8 yataklı Nöroşirürji yoğun bakım ile bu alanda sağlık hizmeti sunmaya devam ettiklerini söyledi.

Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniğindeki 2 ameliyathanede skopi, ultrasonografi, ileri cerrahi mikroskop, nöronavigasyon, stereotaksi, nöromonitorizasyon, ultrasonik cerrahi aspiratör gibi ileri teknolojik cihazlar kullanılarak yılda 1000’in üzerinde ameliyat yapıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Aslan, haftanın 5 günü hizmet veren polikliniklerinin yılda yaklaşık 12.000 hasta kabul ettiğini kaydetti.

AFSÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında görevli hekimler ve hizmet verdikleri alanlar şunlardır:

Prof. Dr. Adem ASLAN (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Mehmet Gazi BOYACI
Dr. Öğr. Üyesi Serhat KORKMAZ
Dr. Öğr. Üyesi Serhat YILDIZHAN
Dr. Öğr. Üyesi Usame RAKİP
Dr. Öğr. Üyesi İhsan CANBEK

Arş. Gör. Dr. Emrah YILMAZ
Arş. Gör. Dr.. Akın CENGİZ
Arş. Gör. Dr. Kamil Anıl KILINÇ
Arş. Gör. Dr. Turan ÇAYIR
Arş. Gör. Dr. Mehmet Çağlar KARACA

Nörotravma: Beyin, sinir ve omurilik travması sonrası gelişen patolojilerin medikal ve cerrahi tedavisi.

Nöroonkolojik Cerrahi: Beyin, omurilik ve periferik sinir tümörlerinin cerrahi tedavisi.

Nörovasküler Cerrahi: Beyin ve omurilik bölgesinde görülen damarsal patolojilerin cerrahi tedavisi.

Ağrı Tedavisi: Kronik baş, boyun, sırt ve bel ağrılarına sebep olan problemlerin tetkik ve tedavisi.

Periferik Sinir Sistemi Cerrahisi: Periferik sinirlerle ilgili travma, tuzak nöropati ve tümörlerin tetkik ve tedavisi.

Spinal Cerrahi: Bel ve boyun fıtıklarının mikrocerrahi ile tedavisi, travma ve diğer patolojik durumlara (dejenerasyon, enfeksiyon, tümör ve vasküler lezyonlar) bağlı gelişen omurga ve omurilik patolojilerinin tetkik ve tedavisi, perkütan minimal invaziv yaklaşımla patolojik omurga kırıklarının cerrahi tedavisi.

Stereotaktik ve Fonksiyonel Nöroşirürji: İlaç tedavisine cevap vermeyen sara nöbetleri (vagal sinir stimülatörü yerleştirilmesi), spastisite ve medikal tedaviye yanıt vermeyen ağrı gibi patolojilerin cerrahi tedavisi, derin beyin tümörlerinden biyopsi alınması, beyin absesi ve beyin kanamalarının perkütan boşaltılması.

Pediatrik Nöroşirürji: Pediatrik yaş grubunda görülen santral ve periferik sinir sistemine ait; doğumsal anomaliler, hidrosefali, travma, tümör, enfeksiyon ve vasküler patolojilerin cerrahi tedavisi.

Nöroendoskopik Cerrahi: Hidrosefali’de 3. Ventrikülostomi, kistoventrikülostomi, intraventriküler tümörlerden endoskopik biyopsi alınması, endoskopik transsfenoidal hipofiz tümörü ameliyatları yapılmaktadır.


Eklenme Tarihi: 13 Mart 2022
Skip to content