HIZLI ERİŞİM

Prof. Dr. Okumuş, YÖK’ün Üniversite Hastaneleri Çalıştayına Konuşmacı Olarak Katıldı


Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Tıp ve Sağlık Eğitimi Bağlamında Üniversite Hastaneleri Çalıştayı” kapsamında gerçekleştirilen “Üniversiteye Ait Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Bulunan Devlet Üniversitelerinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri” başlıklı panele konuşmacı olarak katıldı.

YÖK Başkanı Erol Özvar’ın yönetiminde gerçekleştirilen ve bünyesinde tıp fakültesi bulunan bütün devlet üniversitelerinin rektörlerinin, dekanlarının ve ilgili akademisyenlerin katıldığı çalıştayda üniversite hastanelerinin sorunları irdelendi. Rektörümüz Prof. Dr. Okumuş da çalıştay kapsamında yapılan ve yöneticiliğini Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar’ın yaptığı panelde Erciyes, Hacettepe, İnönü, İstanbul, Cerrahpaşa ve Zonguldak Bülent Ecevit üniversitelerinin rektörleri ile görüş ve önerilerini paylaştı.

Türkiye’de 110 bin 331 öğrencinin tıp fakültelerinde okuduğu, devlet tıp fakültelerinin sayısının 91 olduğu ifade edilen çalıştayda, devlete ait tıp fakültelerinde 92 bin 159; vakıf üniversitelerine bağlı tıp fakültelerinde ise 18 bin 152 öğrencinin öğrenim gördüğü ifade edildi.

Tıp eğitiminin son üç yılı ile tıpta uzmanlık programlarının üniversitelere ait ya da Sağlık Bakanlığı ile protokolleri yapılarak “üniversite hastanesi” hüviyeti kazanan sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde sürdürüldüğüne dikkat çekilen çalıştayda, 44 üniversitenin kendisine ait hastanesi bulunurken diğer üniversitelerin afiliye hastanelerde eğitim ve öğretim hizmetlerini sürdürmekte olduğu kaydedildi.

Hastane işletme esasları dâhil olmak üzere, ilaç ve cihaz satın alımına dair ihale usulü, KDV ödemeleri, bütçeleme, özlük hakları, mesai dışı sağlık hizmetleri, intörnlük, uzmanlık, sağlık hizmeti ve akademik performansın ölçümü gibi idari, mali ve akademik konuların sistematik bir şekilde ele alınması gerektiği vurgulanan çalıştayda, sürdürülebilir ve yüksek standartlarda sağlık hizmeti, kaliteli tıp öğretimi ve akademik üretkenlik gibi başlıklar altında sorunlara çözüm bulunması gerektiği dile getirildi.

Devlet yükseköğretim kurumlarındaki tıp ve sağlık eğitimine ilişkin konuların farklı boyutlarıyla masaya yatırıldığı çalıştayda alınan kararların, ilgili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılarak birer eylem planı hâline gelmesi hedefleniyor.


Eklenme Tarihi: 28 Aralık 2021
Skip to content