HIZLI ERİŞİM

Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğünün toplantısına katıldı.


Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş’un daha önce Ticaret bakanlığına bağlı reklam kurulunda görev yapmış olması nedeniyle özel olarak davet edildiği toplantıda, Tüketicinin Korunması ve Güçlendirilmesi isimli proje görüşüldü. Bu projenin en önemli temalarından birisi olan sağlık alanında reklam ve tanıtım uygulamaları konusunda da rektörümüz bir sunum yaparak görüşlerini belirtti.

Ülkemizde tüketicinin korunması politikasını, uyuşmazlık çözüm mekanizmalarının etkinleştirilmesi, tüketici bilincinin geliştirilmesi ve paydaşlarla etkin bir yönetişimin tesis edilmesi konularını kapsayan proje, kamu otoriterleri, satıcı ve sağlayıcılar, yasal uygulayıcılar ve tüketici sivil toplum kuruluşlarından oluşan piyasanın temel aktörleri arasında etkileşimin ve iletişimin artırılması suretiyle güçlü ve fonksiyonel bir tüketici koruma sisteminin kurulmasını hedeflemektedir.


Eklenme Tarihi: 09 Şubat 2020
Skip to content