HIZLI ERİŞİM

Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş’un 2020 – 2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Eğitimin Ne Şekilde Uygulanacağına İlişkin Açıklamaları


 • Değerli öğrencilerimiz

Sağlık temalı bir üniversite olarak küresel salgın süreci üniversitemiz yönetimi tarafından yakından takip edilmekte ortaya çıkan gelişmelere hızla tepki verilmektedir. Aileleri tarafından bizlere emanet edilen siz değerli öğrencilerimiz başta olmak üzere, bütün akademik ve idari personelimizin sağlığı karar süreçlerinde en fazla dikkat ettiğimiz husus olmaktadır.

Son  günlerde  küresel  salgın  kapsamında  hasta  sayılarında ciddi  artışların olduğu  görülmektedir.  Salgınla  mücadelenin  etkin  bir  şekilde  yapılabilmesi  ve  sağlık çalışanlarımızın yükünün hafifletilebilmesi amacıyla alınacak tedbirlere ilişkin  yönlendirmeler önem  arz  ettiğinden  yükseköğretim  kurumlarımızda  güz  döneminde eğitim  ve  öğretim  faaliyetlerinin  sürdürülmesi  konusunda  İl  Pandemi  Kurulları/İl  Umumi Hıfzıssıhha  Kurullarının  görüşü  alınarak  rektörlüklerce  karar  verilmesi konusunda Sağlık Bakanlığından görüş talep edilmiştir.Bakanlığın cevabi yazısında ” 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının güz döneminde örgün eğitimlerde teorik derslerin mümkün olduğunca yüz yüze aynı ortamda  bulunmaksızın  uzaktan  ve  dijital  öğretim  yöntemleriyle  yapılması,  uygulamalı eğitimlerin  zorunlu  olduğu  programlarda  uygulamaların  mümkünse  ertelenmesi, ertelenmemesi  durumunda  kişisel  koruyucu  ekipmanların  kullanımı  sağlanarak  ve  gerekli tedbirler  alınarak  yüz  yüze  sürdürülmesinin  önerilmesine  karar  verilmiştir”  ifadesi  yer almaktadır.

Üniversitemiz Senatosu Sağlık Bakanlığı’nın önerileri doğrultusunda 2020-2021 eğitim ve öğretim dönemine ilişkin planlama kararlarında Yükseköğretim Kurulunun, yükseköğretim kurumlarına tanımış olduğu inisiyatif  çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğinin bildirildiği “Yeni Korona Virüs Salgınında Eğitim Süreçleri” konulu yazısı gözönüne alınarak 07.09.2020 tarihinde toplanmış ve aşağıdaki kararları almıştır.

Üniversitemiz Enstitü/Fakülte/Meslek Yüksekokullarında 2020-2021 eğitim öğretim dönemi güz yarıyılında eğitim süreçlerinin;

1.  Tıp Fakültesinde;

 • 1., 2. ve 3. sınıflarda eğitimin tamamının uzaktan eğitim ile yapılmasına,
 • 4. ve 5. sınıflarda teorik derslerin uzaktan eğitim ile uygulama derslerinin ise bahar yarıyılına ertelenmesine,
 • 6. sınıf eğitiminin yüz yüze eğitim olarak devam etmesine,

2.Sağlık Bilimleri Fakültesinde;

 • Tüm bölümlerde 1., 2. ve 3. Sınıflarda eğitimin tamamının uzaktan eğitim ile yapılmasına,
 • Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde 4. Sınıf eğitiminde teorik derslerin uzaktan eğitim ile yapılmasına, uygulama derslerinin seyreltilmiş yüz yüze eğitim şeklinde yapılmasına,
 • Sağlık Yönetimi, Beslenme ve Diyetetik Bölümlerinde 4. Sınıf eğitiminde teorik derslerin uzaktan eğitim ile yapılmasına, uygulama derslerinin senkron uzaktan eğitim / ödev / proje / vaka sunumu olarak yapılmasına,

3.Diş Hekimliği Fakültesinde;

 • Tüm sınıflarda teorik derslerin uzaktan eğitim ile yapılmasına, uygulama derslerinin senkron uzaktan eğitim / ödev / proje / vaka sunumu olarak yapılmasına,

4.Eczacılık Fakültesinde;

 • Tüm sınıflarda teorik derslerin uzaktan eğitim ile yapılmasına, uygulama derslerinin senkron uzaktan eğitim / ödev / proje / vaka sunumu olarak yapılmasına,

5.Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde;

 • Teorik derslerin uzaktan eğitim ile yapılmasına, Uzmanlık Alan Dersi ve Uygulamalı derslerin yüz yüze eğitim ile yapılmasına,

6.Meslek Yüksekokullarında;

 • Tüm sınıflarda derslerin uzaktan eğitim ile yapılmasına,

Tüm akademik birimlerde uzaktan eğitim ile verilen derslerin senkron uzaktan eğitim ile yapılmasına, senkron eğitimin yapılamaması durumunda ise ilgili bölüm kurullarının kararı ile asenkron uzaktan eğitim olarak yapılmasına,

Teknik aksaklık sebebi ile yapılamayan uzaktan eğitim derslerinde telafi dersinin tarih ve saatinin ilgili birim yönetim kurulu kararı ile belirlenmesine,

Uzaktan/yüz yüze eğitim süreçlerinin uygulanması ile ilgili yetkinin birim kurullarına devredilmesine,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı’nın pandemi süreci ile ilgili ilave tedbir kararları alması durumunda eğitim-öğretim süreçlerinin yeniden değerlendirilmesine,

karar verilmiştir.

Siz değerli öğrencilerimize duyurulur.

 

Prof. Dr. Nurullah OKUMUŞ
REKTÖR

 

Üniversitemiz Senatosunun 2020 – 2021 eğitim- öğretim yılı güz yarıyılında eğitimin ne şekilde uygulanacağına ilişkin 07.09.2020 tarihli ve 2020/51 sayılı kararı için tıklayınız


Eklenme Tarihi: 08 Eylül 2020
Skip to content