HIZLI ERİŞİM

Sağlık Sektöründe Kariyer Hedefleyenler Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO’yu Tercih Ediyor


AFSÜ’nün yeni akademik birimlerinden biri olan Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümündeki “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” ve “İlk ve Acil Yardım” programlarına bu yıl öğrenci kabul edecek.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında dört, İlk ve Acil Yardım Programında ise üç olmak üzere toplam yedi akademik personel ile öğretime başlayacak olan Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO’nun akademik kadrosunda bir doçent, iki doktor öğretim görevlisi ve dört öğretim görevlisi bulunuyor. MYO Müdürü Doç. Dr. Sevim Feyza Erdoğmuş, sorularımızı cevaplandırdı.

Bölüm tercihi yapan öğrenciler Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO’yu neden tercih etmeli?

Günümüzde hastalıkların teşhis ve tedavisinin laboratuvara dayalı hâle gelmesi, tıbbi cihazları ve aletleri yetkinlikle kullanabilecek ve hekimlerin istediği rutin testleri titizlikle yapabilecek sağlık çalışanlarının öneminin farkına varılması bu alanda üst düzeyde eğitim ihtiyacı doğurmuştur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan tıbbi laboratuvarlar, bu alanda ön lisans mezunlarına yeni istihdam imkânları sunmaktadır.

Ülkemizin artan nüfusuna paralel olarak sayısı gittikçe artan sağlık kurumlarının gelişen teknolojiye bağlı olarak tıbbi cihazları kullanacak ve testleri yapabilecek eğitim almış nitelikli ara personele ihtiyacı vardır. Öte yandan teknolojik gelişmelerle birlikte teşhis alanına yeni laboratuvar parametrelerinin eklenmesi, sağlık sektörüne büyük bir ivme kazandırmıştır. Özel sektör ve kamu kuruluşlarının laboratuvarlarında yeterli sayıda ve tecrübeli personelin bulunmaması ise istihdam yönünden büyük fırsat doğurmaktadır.

Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO’da, öğrencilerimizin güncel teknikleri takip ederek bunları mesleki pratiklerine uyarlayan, etik değerlere riayet ederek iletişim ve sorun çözme yeteneğini geliştiren, ülkemizin nitelikli ara personel ihtiyacını karşılayabilecek “Laboratuvar Teknikerleri” yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olanlar, başta Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları olmak üzere sektördeki farklı tıbbi cihazları kullanabilme, gerekli analizleri yapabilme bilgisine ve becerisine sahip olacaklardır.

İlk ve Acil Yardım Programımızda ise ev, iş, trafik kazaları, afetler ve diğer acil durumlarda gerekli ilk yardımı uygulayan, hastayı donanımlı bir ambulans ile sağlık kuruluşuna zamanında ve zarar görmeden ulaştırmayı sağlayan, yaşam kurtarıcı tıbbi girişimleri yapabilen, nitelikli sağlık girişimi uygulayabilen “İlk ve Acil Yardım Teknikerleri” yetiştireceğiz. Bu programdan mezun olacakların da ülkemizde giderek büyüyen ve derinleşen sağlık sektöründe iyi bir kariyer yapma fırsatı bulacağına şüphemiz yoktur.

Synnada Antik Kentinin bulunduğu, Kurtuluş Savaşında Atatürk’ü ağırlama şerefine erişmiş olan Şuhut, Afyonkarahisar İl merkezine 29 km mesafede olup her on beş dakikada bir çift yönlü olarak ulaşım imkânı bulunmaktadır. İlçede yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli kız ve erkek KYK yurdu bulunmakta olup üniversite öğrencilerinin barınma problemi söz konusu değildir. Yurt odaları üç kişilik, standardın üzerinde odalardır. Okulumuzda, eğitim-öğretim için uygun sınıflar, laboratuvar, yemekhane, kantin, kütüphane ve konferans salonu yer almaktadır.

Mezunlarımızın elde edeceği avantajlar nelerdir?

Tıbbi Laboratuvar Programı mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile çalışmanın yanı sıra Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak da atanabilmektedirler. Mezunlarımız bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Patoloji, Parazitoloji, Nörofizyoloji, Odiyometri Laboratuvarları ve Kan Merkezlerinde çalışabilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” unvanı ile hastanelerin acil servislerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli ve sürücü olarak, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedir. Sağlık Bakanlığının yayımladığı Acil Servisler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezleri ve Ambulans Hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını zorunlu kılan tanımlar ve maddeler mevcuttur.

Türkiye genelinde kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarının sürekli artan nitelikli personel ihtiyacı göz önünde tutulduğunda, programlarımızdan başarıyla mezun olanların tamamının sağlık sektöründe görev alabileceğine inanıyoruz.

AFSÜ’nün yeni akademik birimlerinden biri olan Şuhut Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümündeki “Tıbbi Laboratuvar Teknikleri” ve “İlk ve Acil Yardım” programlarına bu yıl öğrenci kabul edecek.

Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programında dört, İlk ve Acil Yardım Programında ise üç olmak üzere toplam yedi akademik personel ile öğretime başlayacak olan Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO’nun akademik kadrosunda bir doçent, iki doktor öğretim görevlisi ve dört öğretim görevlisi bulunuyor. MYO Müdürü Doç. Dr. Sevim Feyza Erdoğmuş, sorularımızı cevaplandırdı.

Bölüm tercihi yapan öğrenciler Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO’yu neden tercih etmeli?

Günümüzde hastalıkların teşhis ve tedavisinin laboratuvara dayalı hâle gelmesi, tıbbi cihazları ve aletleri yetkinlikle kullanabilecek ve hekimlerin istediği rutin testleri titizlikle yapabilecek sağlık çalışanlarının öneminin farkına varılması bu alanda üst düzeyde eğitim ihtiyacı doğurmuştur. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaygınlaşan tıbbi laboratuvarlar, bu alanda ön lisans mezunlarına yeni istihdam imkânları sunmaktadır.

Ülkemizin artan nüfusuna paralel olarak sayısı gittikçe artan sağlık kurumlarının gelişen teknolojiye bağlı olarak tıbbi cihazları kullanacak ve testleri yapabilecek eğitim almış nitelikli ara personele ihtiyacı vardır. Öte yandan teknolojik gelişmelerle birlikte teşhis alanına yeni laboratuvar parametrelerinin eklenmesi, sağlık sektörüne büyük bir ivme kazandırmıştır. Özel sektör ve kamu kuruluşlarının laboratuvarlarında yeterli sayıda ve tecrübeli personelin bulunmaması ise istihdam yönünden büyük fırsat doğurmaktadır.

Şuhut Sağlık Hizmetleri MYO’da, öğrencilerimizin güncel teknikleri takip ederek bunları mesleki pratiklerine uyarlayan, etik değerlere riayet ederek iletişim ve sorun çözme yeteneğini geliştiren, ülkemizin nitelikli ara personel ihtiyacını karşılayabilecek “Laboratuvar Teknikerleri” yetiştirmek için yola çıkıyoruz. Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Programından mezun olanlar, başta Klinik Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarları olmak üzere sektördeki farklı tıbbi cihazları kullanabilme, gerekli analizleri yapabilme bilgisine ve becerisine sahip olacaklardır.

İlk ve Acil Yardım Programımızda ise ev, iş, trafik kazaları, afetler ve diğer acil durumlarda gerekli ilk yardımı uygulayan, hastayı donanımlı bir ambulans ile sağlık kuruluşuna zamanında ve zarar görmeden ulaştırmayı sağlayan, yaşam kurtarıcı tıbbi girişimleri yapabilen, nitelikli sağlık girişimi uygulayabilen “İlk ve Acil Yardım Teknikerleri” yetiştireceğiz. Bu programdan mezun olacakların da ülkemizde giderek büyüyen ve derinleşen sağlık sektöründe iyi bir kariyer yapma fırsatı bulacağına şüphemiz yoktur.

Synnada Antik Kentinin bulunduğu, Kurtuluş Savaşında Atatürk’ü ağırlama şerefine erişmiş olan Şuhut, Afyonkarahisar İl merkezine 29 km mesafede olup her on beş dakikada bir çift yönlü olarak ulaşım imkânı bulunmaktadır. İlçede yaklaşık 350 öğrenci kapasiteli kız ve erkek KYK yurdu bulunmakta olup üniversite öğrencilerinin barınma problemi söz konusu değildir. Yurt odaları üç kişilik, standardın üzerinde odalardır. Okulumuzda, eğitim-öğretim için uygun sınıflar, laboratuvar, yemekhane, kantin, kütüphane ve konferans salonu yer almaktadır.

Tıbbi Laboratuvar Programı mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “Tıbbi Laboratuvar Teknikeri” unvanı ile çalışmanın yanı sıra Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) göre Sağlık Teknikeri olarak da atanabilmektedirler. Mezunlarımız bireysel olarak çalışma yetkisine sahip olmayıp; Sağlık Bakanlığına bağlı kamu ve özel yataklı/yataksız tedavi kurumlarının Biyokimya, Mikrobiyoloji, Histoloji, Hematoloji, Seroloji, Patoloji, Parazitoloji, Nörofizyoloji, Odiyometri Laboratuvarları ve Kan Merkezlerinde çalışabilmektedir.

İlk ve Acil Yardım Programı mezunları; kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarında “İlk ve Acil Yardım Teknikeri” unvanı ile hastanelerin acil servislerinde, acil yardım ve hasta nakil ambulanslarında sağlık personeli ve sürücü olarak, 112 merkez ve istasyonlarında, ambulans hizmetlerinde çalışabilmektedir. Sağlık Bakanlığının yayımladığı Acil Servisler, 112 Acil Sağlık Hizmetleri Merkezleri ve Ambulans Hizmetleri yönetmeliklerinde bu bölüm mezunlarının çalıştırılmasını zorunlu kılan tanımlar ve maddeler mevcuttur.

Türkiye genelinde kamu ve özel sektör sağlık kuruluşlarının sürekli artan nitelikli personel ihtiyacı göz önünde tutulduğunda, programlarımızdan başarıyla mezun olanların tamamının sağlık sektöründe görev alabileceğine inanıyoruz.


Eklenme Tarihi: 05 Ağustos 2019
Skip to content