HIZLI ERİŞİM

Stratejik Plan Toplantısında AFSÜ’nün Hedefleri Belirlendi


Üniversitemizin Stratejik Planlama Ekibi, Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Adem Aslan başkanlığında AFSÜ Tıp Fakültesi Yeşil Salonda toplandı. AFSÜ’nün 2023-2027 Dönemi Stratejik Planı hazırlık sürecinin değerlendirildiği toplantıda, taslak planın Üniversite Senatosuna sunulması oy birliğiyle kabul edildi.

Daire başkanlıkları ve akademik birim temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Hidayet Akman ve Şube Müdürü Mehmet Gökçimen tarafından, planlama çalışmasının kısa bir değerlendirmesi yapıldı. Üniversitemizin idari ve akademik anlamda önümüzdeki yıllarda izleyeceği yol ve odaklanacağı yaklaşımların ekseni hakkında bilgilendirme yapılan toplantıda katılımcıların görüşleri de alındı.

Konuşmaların ardından Üniversitemiz Strateji Geliştirme Kuruluna sunulmak üzere Stratejik Planlama Ekibi tarafından oy birliği ile kabul edilen AFSÜ 2023-2027 Dönemi Stratejik Planı Taslağı, Üniversitemiz Senatosunun kararı ve Rektörümüz Prof. Dr. Nurullah Okumuş’un oluru ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Değerlendirme Raporu çerçevesinde nihai hâlini aldıktan sonra kamuoyunun bilgisine sunularak yürürlüğe girecek.


Eklenme Tarihi: 24 Şubat 2022