HIZLI ERİŞİM

Temel Değerlerimiz

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, sağlık temalı bir üniversite olarak;

 eğitim-öğretimde; öğrenci odaklılık,

 yetiştirdiği öğrencilerde; iş ahlakı ve yetkinlik,

 bireysel kazanımlarda çeşitliliğe, insana ve doğaya saygılı görev anlayışı,

 teşhis ve tedavide yenilikçi anlayış, bilimsel yaklaşım ve sonuç odaklı çalışma bilinci,

 yetiştirdiği işgücü ile sağlık hizmet sunumu için sürdürülebilir bir yapı oluşturmaya pozitif katkı,

 insan sağlığının korunması ve iyileştirilmesi için sürekli bilimsel çalışma ve üretim,

 bilimsel çalışmalarında toplumun her kesiminin sağlığı için katma değerli üretkenlik,

 görev alanına ilişkin tüm süreçlerinde planlı uygulama yapan, uyguladıklarını kontrol ederek iyileştirmek için önlem alan anlayışa dayalı kalite ve verimlilik,

 bireysellikten uzak katılımcı bir anlayışla paydaş odaklılık,

 çalışmalarında; şeffaflık, güvenilirlik, tarafsızlık ve hesap verebilirlik,

 eğitim ve araştırmada; evrensellik temel değerleri ile hukuka, hakkaniyete ve İYİ YÖNETİM ilkelerine uygunluğu tüm yaşam döngüsünde benimsemiştir.

Yayınlanma Tarihi:29 Eylül 2022

Güncelleme Tarihi:5 Ocak 2023

Skip to content