HIZLI ERİŞİM

TİHEK Akademik Dergisi / Şiddetin Önlenmesi Özel Sayısı


Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, artmakta olan şiddet olgusuna dikkat çekmek, şiddetle mücadele mekanizmaların etkililiğini değerlendirmek ve çok yönlü, bütüncül politikalar belirlemek amacıyla, 15-16 Kasım 2019 tarihlerinde Ankara’da “Şiddetin Önlenmesi Çalıştayı” düzenlemiştir.

Düzenlenen çalıştayda tanımından türlerine, şiddet olgusunu ortaya çıkaran sebeplerden toplumsal sonuçlarına kadar geniş bir yelpazede şiddet olgusunun detaylıca irdelenmesi ve insan onurunun korunduğu şiddetten uzak mutlu bir toplumun güçlendirilmesine yönelik önerilerin raporlanması amacıyla insan hakları felsefesi, psikoloji ve din boyutuyla şiddet olgusu, istatistiklerle şiddet olgusu, ailenin korunması ve aile içi şiddetin önlenmesi, toplumsal değerler ve şiddetle mücadele, eğitim hayatında şiddet, çalışma hayatında şiddet spor ve şiddet, şiddetin önlenmesi ve medya konuları yer almıştır.

Çalıştayda sunulan ve akademik kriterleri taşıyan tebliğlerden bazıları TİHEK Akademik Dergisi “Şiddetin Önlenmesi Özel Sayısı” ile alanyazımına kazandırılmış ve yayına girmiştir.

https://www.tihek.gov.tr/tihek-akademik-dergisi-siddetin-onlenmesi-ozel-sayisi/


Eklenme Tarihi: 22 Temmuz 2020
Skip to content