HIZLI ERİŞİM

Toplumumuz Hasta Hakları Konusunda Bilinçleniyor


AFSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Hakları Birimi Sorumlusu Mustafa Küçükilhan, Dünya Hasta Hakları Günü dolayısıyla Afyon Gün FM’de yayınlanan Sağlık Olsun programına konuk oldu.

Sağlık hizmetinden yararlanmaya ihtiyaç duyanların, insan olma özelliğinden dolayı sahip olduğu, yasalar, anayasa, milletlerarası antlaşmalar ile devlet tarafından korunması üstlenilmiş hakların hasta hakları olarak tanımlandığını belirten Küçükilhan, hasta haklarının düzenlenmesi adına ilk metnin, Hipokrat Yemini olduğunu söyledi. Hipokrat Yemininde modern terimler kullanılmasa da hasta haklarına yer verilmiş olduğu ve hastalar arasında bir ayrım yapılmaması gerektiği konusuna dikkat çekildiğini ifade eden Küçükilhan, Osmanlı döneminde hastaların ve yakınlarının yapılacak olan işlemlere dair kadı huzurunda rıza beyanında bulunduklarına dair kayıtlara rastlandığını kaydetti.

Hasta hakları konusunda uluslararası ve ulusal seviyede uygulanan düzenlemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aktaran Küçükilhan, Hasta Hakları Yönetmeliğine ilişkin merak edilen konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Küçükilhan, bütün hastaların her tür sağlık kurumundan hizmet alırken sahip olduğu hakları şu şekilde sıraladı: Sağlık hizmetlerinden faydalanma hakkı, adalet ve hakkaniyete uygun olarak faydalanma, bilgi isteme, sağlık kurulunu seçme ve değiştirme, personeli tanıma, seçme ve değiştirme, öncelik sırasının belirlenmesini isteme, tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi, tıbbi gereklilikler dışında müdahale yasağı, ötenazi yasağı, tıbbi özen gösterilmesi, güvenliğin sağlanması, dini vecibeleri yerine getirebilme ve dini hizmetlerden faydalanma, insani değerlere saygı gösterilmesi ve ziyaret, refakatçi bulundurma, müracaat, şikâyet ve dava hakkı.


Eklenme Tarihi: 25 Ekim 2019
Skip to content